Yıl 2017, Cilt: 16 Sayı : 63 Sayfalar 1142 - 1154 2017-10-06
AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI
Ufuk GERGERLİOĞLU,Mete DİBO
17 261

Öz Katılımcı demokrasi uygulamalarının, temsili demokrasi yaklaşımını sürekli olarak ileriye taşıdığı veya taşıyacağı bilinen bir gerçektir. Bu anlayışın bir ürünü olan katılımcı bütçeleme uygulaması da, hükümetler tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımların önceden belirlenmesinden hayata geçirilmesine kadar vatandaşların ve diğer paydaşların görüşlerine başvurulmasını esas almaktadır. Bilhassa yerel düzeyde kendisine daha iyi uygulama alanı bulan katılımcı bütçeleme yaklaşımı, genel olarak Mahalle Komiteleri ve Kent Konseyleri gibi yapılanmalar vasıtasıyla fiiliyata geçirilmektedir. 1980’li yılların sonuna doğru Brezilya’da uygulanmaya başlanan bu yaklaşım zamanla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemlerine de girmeyi başarmıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan daralmalar, ülkeleri kendi kaynaklarını kullanma konusunda daha dikkatli davranmaya yöneltmektedir. Bu durum, kaynakların daha verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayan katılımcı bütçeleme yaklaşımını daha popüler hale getirmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada; son yıllarda katılımcı bütçeleme uygulamalarında yaşanan gelişmelerin, farklı Avrupa ülkeleri ve Türkiye bağlamında açıklanması amaçlanmaktadır. Ülke seçimleri yapılırken akademik açıdan ulaşılabilir kaynak ve verilerden hareket edilmiş ve mümkün olduğunca yakın tarih ülke uygulamalarına değinilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Katılımcı Bütçeleme Uygulamaları, Katılımcı Demokrasi, Aktif Vatandaşlık, Mahalle Komiteleri
Allegretti, Giovanni; Antunes, Sofia. (2014). The Lisbon Participatory Budget: Results and Perspectives on an Experience in Slow But Continuous Transformation. Facts Reports, Special Issue 11, 1-10.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim-2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ekim-2017


Makalenin Yazarları
Ufuk GERGERLİOĞLU
Mete DİBO