Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal ve uluslararasi düzeyde bġreysel emeklġlġk sġstemlerinde vergileme anlayiġi ve öneriler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Maliye Bakanlığı1
Görüntülenme :
748
DOI :
Özet Türkçe :

Kamusal sosyal güvenlik sistemlerine ek olarak son dönemlerde bireysel tasarruf planları veya emeklilik sistemlerinin yoğun bir şekilde devreye girdiği görülmektedir. Bu planlar, kamusal tasarruf eksikliğini giderme ve ekonomik büyümeyi sağlama noktasında önemli bir araç konumundadır. Bireyler açısından ise bir tasarruf aracı olmakla beraber gelecek gelir akımlarının garanti altına alınmasında önemli bir enstrüman durumundadır. Böylesine önemli bir finansal aracın, başta vergi olmak üzere teşvik tedbirleri ile sürdürülebilir ve etkin bir kaynak haline dönüştürülmesi, önemli bir açılım getirebilecektir. Bu açıdan vergi mevzuatı, uluslar arası uygulamalar paralelinde gözden geçirilmelidir. Teşvik tedbirleri ile bireysel tasarrufların, özel emeklilik fonlarına yönlendirilmesi, cari açığın finansmanı, kaynak kullanım maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve sağlam bir finansal sistemin varlığı için önemli bir işlev görebilecektir.

Özet İngilizce :

In addition to the public social security systems, it is seen that individual savings plans or retirement systems reveal recently. These plans are important tools which eliminate the lack of public savings and provide economic growth. For individuals, that is an important instrument for guaranteeing the future income streams as well as being a savings instrument. Transformation to sustainable and efficient source of such an important financial instrument through mainly tax measures will bring a significant perspective. In this respect, the tax legislation should be revised in line with international practices. Directing individual savings to private pension funds through incentive measures can be able to see an important function for the financing the current account deficit, lowering the cost of source use and presence of a robust financial system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :