Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kamu nsaat harcamalarının belirleyicileri le ekonomik büyüme arasındaki iliski

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Fatih Üniversitesi2
Görüntülenme :
925
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, kamu kesimi insaat harcamalarının belirleyicileri ile ekonomik büyüme arasındaki iliskiyi incelemektir. Çalısmada, kamu insaat harcamalarının belirleyicileri ile ekonomik büyüme arasındaki  iliski, 1980-2007 dönemine iliskin Türkiye’ye ait üçer aylık veriler kullanılarak incelenmistir. Ampirik bulgular, kamu bina dısı insaat harcamalarının GSYH’ye oranı ile GSYH büyüme oranı arasında uzun dönemli bir iliski
oldugunu ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The objective of this study is to analyze the relation between the determinants of the public sector’s construction expenditures and economic growth. In the study, the relation between the determinants of the public sector’s construction expenditures and economic growth has been analyzed by using the quarterly data of Turkey between the years 1980-2007. Empirical findings reveal that there is a long-run relation between the rate of public infrastructure expenditures to GDP and GDP growth rate.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :