Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iş kazalarının maliyetleri ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Ġnönü Üniversitesi Ġkt. Ġdar. Bilim. Fak ÇEKO Bölümü1
Görüntülenme :
1071
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda 2 milyon 300 bin kişi ölmektedir. Başka bir ifadeyle, dünyada her dakika 4 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. Ölen insanın, kopan uzvun, kişilerin yaşadıkları üzüntülerin maliyeti hesaplanamaz iş kazası ve meslek hastalığının mali boyutu ülkelerin gayrisafi milli hasılasının yüzde biri ile dördü arasında değişmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyeti asgari 600 milyar dolardır. Türkiye‟nin 2010 yılı GSYiH‟nın 1,1 Trilyon olduğu dikkate alınırsa, iş kazası ve meslek hastalıklarının yaklaşık maliyetinin 44 milyar TL olduğu ortaya çıkar. 2010 yılında SGK açığı yaklaşık 26,7 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, iş kazası maliyetlerinin ülke ekonomisine getirdiği yük, SGK açığının yaklaşık 1,5 katı kadardır. iş kazalarının önlenmesi, dünyada ve Türkiye acil ve mutlaka gündeme alınması gerekli bir konudur. Bu çalışmada iş kazalarının maliyetleri ve çözüm öneri tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

In the World due to the work accidents and occupational diseases 2 million 300 thousand people die last year. In other words, every minute 4 person die in the world as a result of work accidents and occupational diseases. Cost of the deceased person, limbless and the sorrow of the person‟s cannot be calculated. Work accident and occupational disease‟ financial size varies between one or four of the gross national product of countries. Work accidents and occupational diseases‟ minimum cost 600 billion for the world economy. Turkey GDP is 1.1 trillion in 2010 if this is taken into consideration, approximately $ 44 billion cost of job accident and occupational diseases come out. In 2010 Social Security Institution deficit is approximately 26, 7 billion. In other words, work accident costs to the economy of the country that brought this about 1.5 times as long to load of SSI. Prevention of work accidents in world and Turkey is an emergent concern and necessarily to be on the agenda concern. This study will discuss the costs of accidents and solution suggestion work.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :