Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinin yapısal analizi: 1998 ve 2002 yılları girdi-çıktı analizi örneği.

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi1
Görüntülenme :
846
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 98 ve 2002 yıllarına ait Girdi-Çıktı tablolarını kullanarak, bu iki yıla ait veriler ile sektörel ve ekonomik alanda her iki yılı karşılaştırmaktır. Girdi-Çıktı tablolarının asıl kullanım amacı endüstriler arası bağınlaşma yapısının incelenmesi ve bu bağınlaşmanın ülke ekonomisi üzerindeki etkisini incelemektir. Geçmişten günümüze ekonominin sürekli büyümesinden ve daha karmaşık hale gelmesinden dolayı ekonomik bilgilerin güncel hayatta değerlendirilmesi ve uygulanabilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu türden çalışmaların gerçekleşebilmesi için teorilere uygun modeller geliştirilmelidir. Bu yüzden ekonominin en önemli dinamiği olan endüstriler arası ilişkiler mutlaka incelenmeli ve sonuçlar gözlenmelidir. Girdi-Çıktı tabloları ayrıca ekonomi de üretim ve tüketim dinamikleri arasındaki ilişkilerin gözlenmesinde önemli bir araçtır. Bu anlamda girdi-çıktı tabloları ekonomik verileri nicel olarak inceleme şansı verir. Kısaca birimler arası dengeyi inceleyen ve matematiksel olarak ifade eden tablolardır. Bu tabloların en önemli bileşenleri sektörler, temel girdi faktörleri ve nihai kullanım bileşenleridir.

Özet İngilizce :

Aim of this study is comparing two years with their data in sectoral and economic area, by using input-output tables which belongs to years 1998 and 2002. The main purpose of using these input-output tables is observing connection structure of inter-industry and observing effects of connection structure on the country's economy. Evaluation and implementation of economic information has become mandatory in current life according to continuous growth of the economy from past to present and become more complex. Appropriate models should be developed for theories in order to make this kind of studies. So, the most important dynamics of the economy must be examined and the results of the inter-industry relationships observed. İnput-Output tables also observed the relationship between the dynamics of production and consumption in the economy is an important tool. This gives you a chance to review the quantitative economic data in the input-output tables. In short, they are tables which are examining the balance between units and expressed as a mathematical. The most important components of these tables are sectors, the basic input factors and components of final use.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :