Cilt: 13 Sayı : 1
Spodoptera exigua (Hübner) (Noctuidae: Lepidoptera)'nın Van İli Patates Alanlarındaki Populasyon Gelişmesi ve Doğal Düşmanları
Population Dynamic and Natural Enemies of Spodoptera exigua (Hübner) (Noctuidae: Lepidoptera) in Potato Fields inVan Province
R. Atlıhan,E.N. Yardım,M.S. Özgökçe,M.B. Kaydan

55 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

R. Atlıhan,E.N. Yardım,M.S. Özgökçe,M.B. Kaydan