Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobil pazarlama: kavramsal bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel MYO1, Akdeniz Üniversitesi Tur. İşl. Ve Ot. Yük. Ok.2
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

Hızla gelişen kablosuz iletişim teknolojisi ve internetin sağladığı avantajlar sonucunda mobil pazarlama ortaya çıkmıştır. Dünyayı 24 saat açık küresel bir pazar yerine dönüştüren internetin sahip olduğu kısıtlar mobil iletişim araçlarıyla birlikte hızla ortadan kalkmaktadır. Bilinen tüm geleneksel pazarlama ve reklam mecralarına yeni bir soluk getiren mobilite, hedef kitleye lokasyon ve zaman açısından istenilen şekilde ulaşılması, ürüne olan ilginin ve reklam etkilerinin ölçülebilmesi gibi önemli özelliklere sahip olan bir kavramdır. Mobil pazarlama bu önemli özellikler ile diğer pazarlama mecralarının zayıf yönlerini kapatmış ve kendine ciddi bir kullanım alanı bulmuştur. Öncelikle cep telefonu gibi mobil araçlar çok hızlı yayılmaktadır. Mobil araçlar yardımıyla mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymasını gerektirmeden, onlara daha kişisel içerikler ve özel servisler sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; mobil pazarlama kavramını, kavramsal açıdan değerlendirmek, mobil pazarlamanın amaçları ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a result of fast developing wireless communication technology and advantages provided by internet, mobile marketing has come out. Internet that converts the world a 24 hours open market place, has some restrictions and these have been removed quickly by the help of mobile communication tools. Mobility which took a new breath to whole known traditional marketing and advertising channels, is a concept having important characteristics like to rich the target group at any desired location and time, to measure the interest in product and the effects of advertising. Mobile marketing -with these important characteristics- has covered the weak aspects of other marketing channels and found itself a serious usage arena. First of all, mobile tools like cell phone has been spread out quickly. By the help of mobile tools, wireless internet services have offered their users more personal contents and special services without need of a fixed connection point. The aim of this study is to examine the characteristics of mobile marketing on the way to reach the target groups, by putting out the point of views of target groups to this method and the synergism between two sides and the effectiveness of channel.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :