Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve yerelleşme sürecinde altmışsekiz olayları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
821
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafi keşifler ve sanayi devrimi sonrasında ekonominin siyasal ve sosyal hayat üzerindeki etkisi büyük ölçüde artmıştır. Avrupa‟da ortaya çıkan burjuva sınıfı siyasal ve sosyal alanda dünyada daha önce görülmemiş bir değişim ve dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur. Burjuva sınıfının başlattığı bu değişim ve dönüşüm yirminci yüzyılda teknolojideki gelişmelerin de etkisiyle çok daha hızlı ve çok daha kapsayıcı bir şekle bürünmüştür. Teknolojik alandaki gelişmelerin yeni ulaşım ve iletişim araçlarını ortaya çıkarması dünyada ekonomi başta olmak üzere siyasal ve kültürel alanda yeni bir ilişkiler ağının ortaya çımasını sağlamıştır. Bu yeni ilişkiler ağı zamanın ve mekanın daralmasını ifade eden küreselleşme ile küreselleşmeye koşut ortaya çıkan ve yerel olanın öne çıkmasını sağlayan yerelleşme kavramı birçok hadisenin açıklanmasında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 1960‟ların sonlarında ABD‟de ortaya çıkan öğrenci eylemlerinin bu ülkenin sınırlarını aşarak başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesini etkilemesi ve bu eylemlerin etki alanını genişletirken ilk çıkış amacından oldukça farklı amaçlara kaydığı ve bu amaçlara ulaşmak için farklı yöntemlere başvurduğu gözlenmiştir. Bu araştırmada 68 olayları olarak nitelenen bu olayların etki alanını genişletmesi ve bu genişleme sürecinde yaşanan eksen kaymasının nedenleri küreselleşme ve yerelleşme süreçleri bağlamında ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

After georaphical explorations and idustrial revolations, impact of economy has increased social and political life in large scale. Bourgeois who emerged in Europa caused to experience a change and transformation which hadn‟t been seen before. This change and transformation which bousgeois started turned more rapidly and more comprehensive from by the influence of tecnological developments in twentihth century. Developments in tecnological area caused to emerge new transportation devices and new comminications devices, which brougt about new relations net firstly in economics area, in social and political area. This new relations net brough about the globalization which means narrowing time and placa and the localisation concept which appear as a paralel to globalization and which leads local one, is frequently used to the explaining of many events. Student activities which happed in USA in late 1960‟s went beyond broders of USA, affected fırstly Europan Countries and other countries of world and these activities converted into different aims apart from their initial aims, widening their impact area and it was observed that these activities applied different methods to reach their aims. In this research, widening impact area of events named as 68 events and reasons of axis sliding in largining process is handled in the coutext of localization and globalization process.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :