Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi: tobin vergisi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı1, Dumlupınar Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
847
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile gelişen uluslararası sermaye hareketleri ulus devletlerin ekonomik ve mali yapılarını her geçen gün daha fazla etkilemektedir. Bu etkileşim, yabancı sermaye transferlerinde artış yaşanan ülkelerde büyümelerini hızlandırdığı için tercih edilen bir durum haline gelmiştir. Diğer taraftan uluslararası döviz piyasalarındaki işlem hacminin büyük bir kısmının spekülatif amaçlı olduğu görülmekte ve bu durum ise önemli ekonomik sorunlara yol açmakta, hatta büyük finansal krizlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için çeşitli yöntem arayışları bulunmakta ve bu kapsamda vergileme yönteminin caydırıcı özelliği dikkat çekmektedir. Tobin vergisinin spekülatif amaçlı döviz hareketlerinin önlenmesinde bir çözüm olarak özellikle kriz sonralarında gündeme geldiği görülmektedir. Bu çalışmada küreselleşme süreci, küreselleşmenin sermaye hareketleri üzerindeki etkisi ve küresel sermaye hareketlerinin türleri incelenmekte, bu kapsamda Tobin vergisinin sermaye hareketleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri dikkate alınarak makro düzeyde değerlendirmelere yer verilmektedir.

Özet İngilizce :

International capital movements, which are being developed with globalization, is effecting more and more the economic and financial structure of nation state. This interaction is preferred as it accelerates the growth in countries, in which foreign capital transactions increased. On the other hand it is seen that major part of trading volume in international Exchange market is speculative and it causes important economic problems, even more leads up to great financial crisis. There are various method researches to solve the problem and in this concept deterrence point of taxation draws attention. It is seen that Tobin Tax is comes up especially after the crisis as a solution of speculative purposes of exchange transactions In this study process of globalization, effect of globalization on capital movements and types of international capital movements are examined, in this scope it is giving a way to macro level evaluations by considering the positive and negative effects of Tobin Tax on capital movements.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :