Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel aktörlerin su stratejileri ve “bölgesel su birliği” gerekliliği: avsubir

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

SU, XXI. yüzyıl gündeminin temel konularından birini oluşturmaktadır. DB, IMF ve DTÖ gibi uluslararası sermaye kuruluşlarının geleceğe yönelik ana politikaları içinde, su kaynaklarının özelleştirilmesi ve küresel su şirketlerine güvence sağlayacak düzenlemelerin yapılması önemli yer tutmaktadır. Küresel aktörlerce su kaynakları bakımından dikkat çekici bulunan Avrasya ülkeleri arasında işbirliğine dayalı ortak bir strateji öngören uzun erimli çözümler üretilememiştir. Oysa Avrasya ülkelerinin su kaynaklarını "bütüncül" bir anlayışla ve etkin biçimde kullanma yollarını aramaları, bölgenin geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, Avrasya ülkeleri arasında suya dayalı bir işbirliği modeli (Avrasya Su Birliği=AVSUBİR) oluşturulabilir mi? sorusu ekseninde bir çözümleme yapmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

WATER is one of the basic and primary matters of the twenty-first century‟s agenda. In the basic future policy of the international capital foundations, especially WB, IMF and WTC, privatization of water sources and providing new regulations made to give guarantee to the global water companies, are very important now. The Eurasian countries which are interesting for the global actors because of their water sources have not created long-term solutions depend on the cooperation between the Region countries which foresee a common strategy. However, seeking ways to use the water sources of Eurasian countries effectively and with a complete approach is vital for the future of the region. In this study, Can a cooperation model between Eurasian countries (Eurasian Water Union=EURWAUN) be made? are investigated and possible answers are being looked for and criticisms against the future are trying to be developed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :