Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişisel faktörlerin tüketici satın alma davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, 2, Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu3
Görüntülenme :
1145
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yoğun rekabet ortamında başarılı olmak isteyen işletmelerin, tüketicilerin davranışlarını etkilemesi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin tüketici davranışlarını etkileyebilmesi ve yoğun rekabetle başa çıkabilmesi için tüketicinin kültürel, sosyal, psikolojik ve kişisel durumlarını göz önünde bulundurması kaçınılmaz olmuştur. İşletmelerin temel amacı kar elde etmektir. Bu durumun devamlılığını sağlayabilmek, tüketicinin satın alma davranışında bulunmasını ve kendi müşterisi olmasını sağlayabilmek için tüketicinin davranışlarını iyi tanıması gerekmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin satın almaya yönelik karar ve eylemlerini etkileyen yaş ve yaşam dönemi aşamaları, meslek, yaşam stili ve kişilik üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada, tüketici davranışını etkileyen kişisel faktörlerin Türkiye'deki tüketicilere nasıl etki ettiğini incelemek için belli illerde 1286 kişi ile yapılan yüz yüze anket çalışması yürütülmüş ve elde edilen veriler yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays influencing consumer behaviours is very important for companies which aim to be succesful in such an intense competetive environment. To cope with intense competetion and to influence consumer behaviours it is inevitable for companies to consider cultural, social, psychologic and, personal status of consumers. main aim of the companies is to profit. Therefore companies should understand behaviours of their consumers to keep the permanency of the situation, to keep their customers and to keep their customers to buy. in this study, factors affecting the consumers' behaviours such as age and life times, occupation, life style and personality are studied. This study investigates how personal factors affect consumer behaviors in Turkey with the participation of 1286 people in the provinces through interviews. The obtained data are interpreted quantitatively.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :