Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamuda stratejik planlamanın “katılımcılık” boyutu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
935
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni kamu yönetimi yaklaşımının, özel sektörden kamu yönetimine transfer ettiği uygulamalardan biri  de stratejik yönetimdir. Bu kapsamda, kamu kurumlarının kendi stratejik planlarını hazırlamaları birçok ülkede  görülebilen bir uygulamadır. Aslında, ağırlıklı olarak gelişmişülkelerin kullandığı araçlardan birisi olan stratejik  planlama;  gelişmekte  olan  ülkelerde  de  kullanılmakla  birlikte  uygulamada  bazı  sıkıntılar  yaşanmaktadır.  Bunların en önemlisi ise paydaşkatılımında yaşanan sıkıntılardır. Katılım sağlanmadan yapılan bir planın başarı  şansı zayıflamakta, katılımı doğru sağlayamamak da başarıyı düşürmektedir. Etkili ve verimli bir stratejik plan
için katılımı da etkili ve verimli sağlamak gerekir.  Bilindiği  gibi  ülkemizde  birçok  kamu  kurumunun  stratejik  plan  hazırlaması  zorunludur.  Yasal  zorunluluk  gereği  kurumlar  stratejik  plan  hazırlamakta  ancak  uygulamada  sorunlar  yaşanmaktadır.  Kalkınma  Bakanlığı tarafından tespit edilen en önemli sıkıntılardan  biri katılımın doğru sağlanamamasıdır. Bu nedenle, bu  araştırmada bu konuya değinilmektedir. Araştırmada sırasıyla; stratejik planlama kısaca anlatılmış, Türk Kamu  Yönetimi’ne  girişi  ve  hukuksal  çerçeve  hakkında  bilgi  verilmiş,  demokrasi  ve  katılım  konusuna  kısaca  değinilerek katılım ve stratejik planlama konusu farklı boyutlarıyla değerlendirilmişve ilişkilendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Strategic management is a practice that transferredfrom private sector to public administration by new  public management approach. In this context, in many countries, public institutions make their strategic plans.  Strategic  planning  is  an  instrument  frequently  used in  developed  countries  but  it  is  also  compulsory  in
developing  countries.  But,  there  are  some  implementation  problems  causes  from  the  differences  between  the  countries. The most important one is the participation problem. Success of a plan without participation is low but  arranging participation incorrect also reduces success. In order to achieve an efficient and effectivestrategic plan  the participation process also should be effective and efficient.  It is obvious that to prepare strategic plan for public institutions is compulsory in our country. Butthere  are  some  problems  in  implementation.  According  to  Ministry  of  Development  the  most  important  problem  is
concerning with incorrect participation. So, this study deals with this participation problem. In thisstudy firstly;  strategic  planning  is  briefly  explained,  then  its  existence  in  the  Turkish  public  administration  is  discussed,  identifying its legal framework. Finally, participation and strategic planning issues are elaborated and related to  each  other  in  terms  of  different  dimensions,  process  associated  with  participation  in  different  dimensions  by  pointing out the meaning and importance of the concepts of democracy and participation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :