Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite boyutları ve sağlık hizmeti unsurları açısından hasta memnuniyetine bir bakış: gümüşhane devlet hastanesi’nde örnek uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü1, Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bilim Dalı, Sayısal Yöntemler ABD2, Erzincan Üniversitesi3
Görüntülenme :
1044
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sağlık hizmeti unsurlarının ve kalite boyutlarının hasta memnuniyeti üzerindeki rolünü belirleyerek, oluşturulan hastane sistemi analiz modeli ile her bir unsurun hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini ortaya çıkarabilmektir. Bu amaçla Gümüşhane Devlet Hastanesi‟nde ayakta tedavi olan hastalar üzerinde yapılan anket çalışmasında elde edilen verilere istatistikî faktör analizi uygulanmıştır. Oluşan faktörlerle bir memnuniyet ölçütü olarak belirlenen hastanenin bir başka kişiye tavsiye edilebilirliği istatistiksel regresyon analizi ile analiz edilerek oluşturulan hipotezlerin hasta memnuniyeti üzerindeki etkileri vurgulanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to demonstrate the effect of the each component of the health care system and its quality dimensions on the patient satisfaction with the factor analysis model. Thus, a statistical factor analysis was applied to the data obtained in the survey study that was implemented to the outpatients in Gümüşhane State Hospital. The effects of the hypotheses generated with the statistical regression analysis on the patient satisfaction on the account of factors as a measure of safistaction consisting of a referral to another person in the hospital.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :