Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halka ilk kez arz edilen hisse senetlerinin kısa dönem fiyat performansları ile fiyat performansını etkileyen faktörlerin incelenmesi, imkb’de bir uygulama

Yazar kurumları :
Ġİnönü Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova MYO2
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kısa dönemde düşük fiyatlandırma olgusunu araştırmaktır. Bu amaçla, çalışmada Ocak–2006, Haziran–2011 dönemini kapsayan 5,5 yıllık süre içerisinde İMKB'de halka ilk kez arz edilen 53 hisse senedi analiz edilmiştir. Araştırmada, halka ilk kez arz edilen hisselerin 21 günlük fiyat performansları ele alınmış ve bu hisselerin ortalama anormal getirileri ile birikimli anormal getirileri hesaplanmıştır. Bu çalışmada, Ocak–2006, Haziran–2011 dönemi arasında halka arz edilen hisselerin ilk gün düzeltilmiş ortalama anormal getirisinin % 6,99 oranında düşük değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmamızda ayrıca, bu düşük fiyatlamaya neden olabilecek faktörler üzerinde durularak çoklu regresyon analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate low pricing fact in the short term in Istanbul Stock Exchange. For that purpose; fifty-three stock certificates offered to public for the first time from Istanbul Stock Exchange were analyzed within 5,5-year period consisting of the period between January-2006 and June-2011.In the survey ,21-day price performance of stock certificates offered to public for the first time was dealt with, and average abnormal return and cumulative abnormal return of these stock certificates were calculated. In this study, it is precipitated that first day adjusted average abnormal return of stock certificates offered to public between january-2006 and june-2011 period was low assessed in the rate of 6,99. In the study also, multiple regression was analyzed by putting emphasis on the factors that can cause this underpricing.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :