Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Emotional intelligence for leadership (utilizing leadership characteristics for leaders with emotional intelligence): a case study in turkish military

Yazar kurumları :
Ataturk University Faculty of Economics and Business Administration1, Ataturk University Open Education Faculty2
Görüntülenme :
871
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to determine the relationship between emotional intelligence (EI) and leadership skills and to inspect the influence of age and educational background factors on emotional intelligence development of the officers within Turkish Land Forces. The impact of emotional intelligence on leadership is studied through Bar-On Emotional Intelligence Survey, on 213 ranked officers. The subjects are categorized according to their ranks (as a substitute for age factor) and military origin (as a substitute for educational background). The survey results propose a positive relationship between military rank and total EI: The higher the military rank, the superior the level of total EI. Similarly, military origin is observed to have impact on emotional intelligence, as military academy graduates demonstrated lower levels of total emotional intelligence compared to officers with other origins.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Türk Kara Kuvvetlerinde görevli subayların duygusal zeka ve liderlik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkide yaş ile eğitim durumunun duygusal zekanın gelişimi üzerinde bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Duygusal zekanın liderlik üzerindeki etkisi, Bar-On Duygusal Zeka Ölçeğinin 213 subay üzerinde uygulanması ile ölçülmeye çalışılmıştır. Subayların rütbeleri (yaş faktörü) ve askeri kökenleri (eğitim geçmişi) temel çıkış noktası olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucunda rütbe değişkeni ile toplam duygusal zeka arasında olumlu yönde bir ilişki bulgulanmıştır: Rütbe arttıkça, toplam duygusal zeka becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Benzer biçimde, kara harp okulu mezunu subayların duygusal zeka düzeylerinin diğer kaynaklardan gelen subayların gerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :