Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aynılık-farklılık bağlamında kimlik siyaseti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi 1
Görüntülenme :
866
DOI :
Özet Türkçe :

Aydınlanma düşüncesinin bireyci yaklaşımı, postmodern dönemde çok ciddi eleştirilere maruz kalmasına  rağmen, bugün hala Batı dünyasında etkisini sürdürmektedir. Bireyin rasyonel kararlar alma yetisine sahipbir  varlık olduğu düşüncesi sarsılmışolsa dahi, irrasyonel de olsa birey tercihlerine saygı gösterilmesi fikri, modern  sonrası dönemde geçerliliğini kolay kolay kaybetmeyecek gibi görünmekte.  Kimlik siyaseti, özellikle 1960’ların sonlarından itibaren, hem akademik alanda, hem de pratik siyasette  en çok vurgu yapılan kavramlardan bir tanesi halinegelmiştir. Modern sonrası dönemin “farklılıklar”ı ön plana  çıkaran  düşünce  yapısı,  kimlik  siyasetinin  gelişmesindeki  temel  unsurlardan  bir  tanesidir.  Ancak,”farklılıklar”dan hareketle ortaya çıkan kimlik siyaseti, zaman içerisinde farklılığı değil, aynılığı ön plana  çıkarmaya  başlamıştır.  Çünkü  netice  itibarıyla  kimlik  siyaseti  bireysel  kimlikler  üzerinden  değil,  kolektif  kimlikler  üzerinden  oluşturulan  bir  kavramdır.  Kolektif  kimlikler  ise  her  zaman  için  farklılıklara  değil,  aynılıklara vurgu yapagelmiştir. Aynılıklara yapılan vurgu da, bireysel farklılıkların bastırılması, yok sayılması,  en hafifinden yaşanılamaması sonuçlarını doğurabilmektedir.  Bu  çalışmada,  kimlik  siyasetinin  farklılıklar  üzerinden  değil  de  aynılıklar  üzerinden  oluşturulmasının  nedenleri ve sonuçları üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The individualist approach of Enlightenment is stileffective on Western thought, even it has seriously  been criticized at post-modern era. Even the idea that the individual is an entity with capacity of taking rational  decisions  has  been  weakened.  Even  he  takes  irrational  decisions,  the  individual  should  be  respected.  This
approach seems to be a valid approach for long.  Identity politics has been a famous issue in both academia and the politics, since 1960s. The approachof  the postmodern era  which brings differences foregoing, is one of the  main  factors of this situation. However,  identity  politics  whose  starting  point  is  differences,  has  a  potential  to  transform  into  a  process  in  which  similarities  are  important  rather  than  differences. Because,  identity  politics  is  based  on  collective  identities,  rather than individual identities. And collective identities stress similaritieis, rather than differences. Stress on  similarities may result in pressure on differences. At this study it is aimed to analyze the effects ofidentity politics on similarities and differences.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :