Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

01 ocak 2013 öncesinde türkiye finansal raporlama standartları çerçevesinde kobimuhasebe standartlarının muhasebe meslek mensupları tarafından algı düzeylerinin tespitine yönelik uygulama(yalova ili örneği)

Yazar kurumları :
Bilecik Şeyh Edebali Üniversites1
Görüntülenme :
964
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 2013 yılından itibaren ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayacak  olan muhasebe meslek mensuplarının, söz konusu standartlara ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesi ve standartların  uygulanması sırasında meslek mensuplarını etkileyecek muhtemel faktörleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  Bu amaç için ana kütle olarak Yalova iline kayıtlı muhasebe meslek mensupları ele alınmış, hazırladığımız anket  formu  ile  yüz  yüze  anket  çalışması  uygulanmış ve  sonuçları  IBM  SPSS  Statistics  20  Programı  ile  değerlendirilmiştir.  Ki-Kare,  Independent  Sample  T-Test  ve  OneWay  ANOVA  testleri  ile  analiz  edilen  anket  sonuçlarına  göre  meslek  mensupları  arasında  cinsiyet,  unvan,  çalışma  şekli,  eğitim  durumu,  yaş ve  mesleki  tecrübe değişkenleri açısından istatistiki olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study has been devised in order to assess to what degree the personnel in the accounting business are knowledgeable about the Turkish Financial Reporting Standards which they will be applying from 2013, and  also  to  determine  the  possible  factors  to  affect  those  personnel  during  the  application  of  these  standards.  Universe of the study consists of the people in theaccounting business in Yalova. Face to face surveys with the  forms  have  been  carried  out  and  the  results  have  been  evaluated  with  IBM  SPSS  Statistics  20  Program.  According to the survey results analyzed with Chi-Square, Independent Sample T-Test and One Way ANOVA, considerable  statistical  differences  among  the  members  of  the  job  (in  terms  of  sex,  title,work  form,  level  of  education, age and professional experience) have been identified.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :