Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapısalcılıktan post-yapısalcılığa çoğulculuğun inşası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Medeniyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
905
DOI :
Özet Türkçe :

Saussure, Durkheim’ın toplum teorisinden faydalanarak dilin toplumsal bir olgu olduğuna dikkat çekmiştir. Saussure’a göre dil bireylerin iradelerinden bağımsızdır. Böylece dil mevcut bir yapıyı ifade eden toplumsal sistem içinde değerlendirilir. Lévi-Strauss, toplumsal düzeyde farklı sistemlerin ve kültürlerin birbirleriyle üstünlük açısından karşılaştırılamayacağı görüşünü öne sürer. Althusser’in iddiası ise modern devletlerin toplumsal düzeydeki iliş-kileri  çoklu  aygıtlarla  düzenlediğidir. Post-yapısalcılara  gelindiğinde  artık toplumun bir ağ gibi çoklu ilişkilerden oluştuğu iddiası yaygınlık kazanır.

Özet İngilizce :

Saussure pointed out by deriving benefit from Durkheim’s social theory that language  is  a  social  phenomenon.  According  to  Saussure  language  does not based upon individualistic will. This approaches led to the thought of “structure” present in a society. Lévi-Strauss flourished the thought saying different cultures can not be compared with each other considering one’s superiority. Althusser argued that contemporary states organise social relations in a society with multipal devices. When post-structuralists started to argue the thesis it was accepted more common that social relations happens on  micro-organisations  in  a  society.  In  conclusion  society  is  thought  that
multiple relations constitute the whole society.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :