Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalovanın altınova ilçesindeki osmanlı mezartaşları ve kitâbeleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
SAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Her bir mezarlıkta dağınık ve bakımsız vaziyette bulunan Osmanlı mezartaşları, birer ecdat yadigârı olarak manevi değere sahip olmaları yanında, tarih ve kültür mirasımızın da birer parçasıdırlar. Dikildikleri dönemin toplumsal ve kültürel hayatını da kısmen yansıtırlar. Bu çalışmada konu, Altınova mezarlıklarında bulunan bütün Osmanlı mezartaşlarının tespit edilmesi, bilimsel bir envanter çalışmasıyla kayda geçirilip kataloglanarak arşivlenmesi, mulâjlarının alınarak kopyalanması ve kitâbe çözümlemelerinin yapılarak kitap şeklinde yayımlanmasıdır. Altınova yöresinin tarihiyle ilgili çalışmalar önemlidir. Çünkü, Osmanlılar'ın devlet olma yolunda attıkları ilk adım olan Koyunhisar (Bafeus) Savaşının Altınova'nın Hersek Köyü'nde cereyan etmiş olması, bu bölgenin yerel tarih çalışmalarını değerli kılan unsurların başında gelmektedir. İlçede bulunan Osmanlı dönemi mezartaşları da yörenin yerel tarihine ışık tutacak nitelikte tarihî belgelerdir. Mezartaşlarının durumuna gelince, Hersek Köyü Kadı Mezarlığı'nda hemen bütün mezartaşları aslî yerlerinden sökülmüş durumdadır. Sökülen taşlar, yakında bulunan Hersekzâde Ahmet Paşa Câmii hazîresine, bir kısmı da Yalova Açıkhava Müzesi'ne nakledilmiştir. Kadı Mezarlığı denen eski mezarlıkta ise 3-5 mezartaşı kalmıştır. Geri kalanların da cami avlusuna taşınması gerekmektedir

Özet İngilizce :

Ottoman tombstones, a memory of ancestors and has a spiritual value, also a part of history and cultural heritage. They reflect the period of social and cultural life. The subject of this study is to determine all of the Ottoman gravestones in the cemeteries of Altinova in Yalova, to record by scientific method, to make copies of them, to read of the inscriptions and to publish it. The Historical and cultural studies on the history of Altinova region is important. Because the Koyunhisar (Bafeus) War has occurred in the village Herzegovina in Altinova. This war is the first step of Ottomans shouted towards being a state. The Gravestones in the district of Altinova from the Ottoman period are historical documents that shed light on the local history of the region. As for the state of the grave stones, almost all gravestones in the Kadi Cemetery in Herzegovina Village has been removed from their original places. The Part of the stones that removed from original places was transferred to the courtyard of the Hersekzâde Ahmet Paşa Mosque. Another part of the grave Stones was transferred to the Open-Air Museum in Yalova. In the Old Cemetery called Kadi Cemetery was obtained three to five tombstones. The rest of the tombstones should be moved to the courtyard of the mosque.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :