Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi bilincini etkileyen muhtemel dışsal etkenlerin lojistik regresyon analizi ile tespiti

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, vergiye gönüllü uyum üzerinde olumsuz etkileri olan dışsal nitelikteki etkenlerin, seçilen örneklem grubu açısından geçerliliğini ortaya koymaya ve literatürde yer almayan diğer bazı dışsal nitelikteki etkenleri belirlemeye yöneliktir. Bu çalışma ile literatüre eklenebilecek nitelikte, vergi bilincini etkileyen dışsal karakterli etkenler ortaya konabilecektir. Bu çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Lojistik Regresyon Analizi ve tekli ilişkiyi ortaya koymak için ise Ki-kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, literatürde yer alan dışsal etkenler geçerli olmakla birlikte; “şeffaflığın tam olarak sağlanamaması”, “kamusal mal ve hizmet sunumunun yetersizliği”,” politik başarısızlık” gibi etkenlerin de vergi bilinci üzerinde etkileri olduğu tespit edilmiştir Bununla birlikte vergi yükü ve vergi denetimlerinin yetersizliğinin de literatürde yer aldığı gibi etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to put avaibilities of external factors that effect taxpayers negatively on tax adaptation according to sample group and to determine the other external factors that are not previously examined in the emprical literature. We can determine the other external factors that should be added in literature with this study. We use Logistic Regression Analyze to state the relations between variables and Chi-square Test to state double relations between variables. According to the results, with the addition that external factors in literature are avaible, failure in fiscal transparency, failure in political policy, deficiency to submit public goods and services have a strong meaningful effect on tax awareness. Also tax burden and insufficiency of tax audit have an effect on tax awareness as seen in literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :