Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede sosyal belediyecilik uygulamaları ve temel sorunlar

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Afyon Meslek Yüksekokulu2, Yerel Yönetimler Programı3
Görüntülenme :
766
DOI :
Özet Türkçe :

Belde halkının yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli belediyeler, “sosyal devlet” anlayışının bir gereği olarak, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kentte yaşayanların refah düzeylerini arttırmaya, sosyal dengeyi kurmaya ve sosyal barışı ve adaleti sağlamaya çalışarak yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olmaktadırlar.
Bu çalışmada kalkınma, yerel ve sosyal yönleriyle ele alınmakta ve belediyelerin sosyal nitelikli (sosyal belediyecilik) hizmetleri tarihsel gelişimi, yasal dayanakları, işlevleri ve çeşitli uygulamaları bakımından incelenmektedir. Çalışmada ayrıca sosyal belediyecilik alanında yaşanan temel sorunlar değerlendirilmektedir. Buna göre, sosyal belediyecilik uygulamalarının yerel kalkınmaya olan katkısı büyüktür. Ancak hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin artırılması bakımından, bu alandaki parasal, hukuksal, eğitsel, yönetsel, ahlaki, teknik ve bürokratik sorunların yeniden gözden geçirilmesi ve kalıcı çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

As a corollary of social state paradigm, municipalities that have the responsibility of meeting the needs of peoples' local and common interest, support local and regional development with social municipality activities through increasing life standards of citydwellers, establishing social balance and peace and justice.
In this study, development is studied through its local and social dimensions and social-based services of municipalities are taken into consideration in terms of historical development, law foundations, functions and other applications. In addition, basic problems faced at social municipality framework are evaluated. Thus, social municipality activities have substantial effect on development. However, in order to increase efficiency and productivity in services, financial, legal, educational, administrative, ethical, technical and bureaucratic problems ought to be reviewed and permanent solutions need to be developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :