Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de finansal serbestleşme ve derinleşme süreci üzerine nitel bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’de finansal serbestleşme sürecinin, finansal derinleşme üzerindeki etkisi nitel olarak incelenmektedir. Bu çerçevede öncelikle finansal serbestleşmenin Türkiye’deki gerçekleşme süreci ve daha sonra da getirilen finansal yenilikler ele alınmıştır. Makroekonomik verilere dayanarak yapılan incelememizde, 1980 sonrası dönemde Türkiye’de yaşanan finansal serbestleşme sürecinin finansal derinleşmeye yol açtığı gözlenmiştir. Ancak mali baskınlık oranının yüksek olması ve finansal derinleşmeyi sağlayan araçların çoğunluğunun kamu kesimi açıklarını finanse etmede kullanılması, finansal derinleşme sürecinin reel ekonomiye istenilen katkıyı sağlayamamasına neden olmuştur.

Özet İngilizce :

In this paper the effect of the financial liberalization on financial deepening in Turkey are considered. In this context, the process of financial liberalization is considered first and financial innovations next. In our survey depending on macroeconomic variables, it is observed that financial deepening occured post 1980 period. However because of the high fiscal dominance rates and because many of the financial tools that caused deepening were used for the finance of government deficits, financial deepening could not make the desired effect on real economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :