Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede 1980 sonrası uygulanan imf destekli istikrar programlarının ekonomik açıdan değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi1, Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik faaliyetlerin makroekonomik amaçları; fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlamak, sürdürülebilir bir büyüme hızına ulaşmak, ödemeler dengesini korumak ve adil gelir dağılımını gerçekleştirmektir. Gelişmekte olan ülkelerde görülen enflasyon, işsizlik ve ödemeler dengesi güçlükleri gibi yapısal sorunlar iktisadi dalgalanmalarla birlikte daha önemli hale gelmektedir. Bu sorunların giderilmesi istikrar programlarının uygulanmasını gündeme getirmektedir. Ekonomik krizden bir an önce çıkmak isteyen ve makroekonomik dengeleri kurmakta güçlük çeken bu ülkeler, dış kaynak ihtiyacı nedeniyle IMF ile işbirliği yapmak zorunda kalmakta ve IMF destekli istikrar programları uygulamaktadırlar. Türkiye'de bu durumla sıkça karşılaşan ülkelerden biridir. Bu çalışmada 1980 sonrası Türkiye'de uygulamaya konulan IMF destekli istikrar programlarının ekonomik değişkenler üzerindeki etkisi baz alınarak 1980–2010 arası dönemin durum tespiti yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Macroeconomic objectives of economic activities are providing price stability and full employment, reaching a sustainable growth rate, maintaining the balance of payment and achieving a fair distribution of income. Structural problems seen in developing countries such as inflation, unemployment and difficulties in balance of payment become more important along with the economic fluctuations. Overcoming of these problems raises the implementation of the stabilization programs. These countries, who want to leave from economic crisis rapidly and have difficulties to establish macroeconomic stability, have to cooperate with IMF and have to implement IMF supported stability programs because of the need of external recourses. Turkey is one of the countries which encountered this situation frequently. In this study, a due diligence will be made during the period between 1980 and 2010 thereby taking the impact of stability programs supported by IMF on economical variables applied on Turkey after 1980s as a basis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :