Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Terörle mücadelede bütüncül yaklaşımın sosyal politika uygulamaları bağlamından algılanması: suruç ilçesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Terörle mücadeleyi salt silahlı mücadeleden ibaret görmeyen; toplumsal, siyasal ve ekonomik aktörlerin/projelerin de terörle mücadele sürecinde aktif olmalarını öngören bir yaklaşım olan terörle mücadelede, bütüncül yaklaşım stratejisi son dönemde kamuoyu tarafından daha fazla ilgi görmekte ve daha fazla öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre, terörle mücadelede önleme/ön alma çalışmaları en az teröre karşı silahlı mücadele kadar önemlidir. Çünkü teröre giden yolların kapanması insanların suça bulaşmasının önüne geçecek ve terörün vermesi muhtemel zararları daha sürecin başından engellemiş olacaktır. Terörü önlemede etkili olan bu önleyici çalışmalar ise daha ziyade teröre bulaşma potansiyeli bulunan kişi ya da kitlelere yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal, siyasal ve ekonomik projeler olarak ortaya çıkmaktadır. Son dönemde ağırlık kazanan bu projelerin, bölge halkı tarafından nasıl algılandığı araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede bölgede yaşayan ve sosyal projelerden yararlanan kişiler ile yararlanmayanlar arasında terör sorununa bakış ve terörle mücadele algısı açısından farklılıklar olup olmadığı ve eğer varsa bu iki grubun algısı arasında ne gibi farklılıklar olduğu q metodoloji tekniği ile incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Integrated antiterrorism approach has recently attracted more public attention and became more widely discussed in academic papers. An integrated approach envisages antiterrorism more than just a matter of armed struggle. It proposes an active role for social, political, economic actors/projects. According to this approach, preventive and proactive precautions are as important as military operations. Because, blocking the ways which channel people to terror crimes may prevent people from becoming criminals and other possible damages at the very beginning. These kind of effective anti-terror measures comprises social, political, economic projects targeting risky groups and individuals. The main problematic of this article is: to uncover how these projects are perceived by the people in the region. Within this framework, using Q Methodology technique, it's studied if there is a difference in perception of terror problem and fight against terror between those individuals who benefit from social project and those who are not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :