Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojik gelişmelerin çevirmen ve çeviri mesleği açısından olumlu ve olumsuz etkileri: çeviri alanında yeni yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü1
Görüntülenme :
1016
DOI :
Özet Türkçe :

Makineleşmenin hayatımızın her yerinde bıraktığı derin izler ve toplumsal açıdan beraberinde getirdiği yeni hayat tarzı, birçok mesleğin ya popülerliğini azaltmış; ya da bu meslekleri teknoloji çağına ayak uydurmaya zorlamıştır. Bu kapsamda bazı meslekler artık ömrünü tamamlamış, diğer yandan ise bazı meslekler teknolojik gelişmelere paralel, profesyonelleşme yolunu tutmuşlardır. Makineleşme ile birlikte yeni uzmanlık alanları doğmuş ve önceleri birçok insanın birlikte çalışması ile ancak halledilebilen işler makineler ile daha kolay bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, teknolojik gelişmelerin çeviri olgusuna ve çevirmenlik mesleğine olumlu ve/ve ya olumsuz etkileri ele alınacaktır. Makalemizin amacı; olumlu ve olumsuz yönleriyle teknolojik gelişmeler ve değişimler olarak adlandıracağımız yeniliklerin, çevirmen haklarına, çevirmenler arası ilişkilere, çevirmen-işveren ilişkilerine, akademik çeviri eğitimine, çevirmenin yaşam tarzına ve çevirmenin mesleki gelirine ne tür etkilerde bulunduğuyla ilgili veriler ve bilgiler ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

The deep traces left by mechanization in our life made many professions less popular or forced these professions to catch up with technological progress. Also, mechanization caused some professions to get lost in the ashes of history or to be experted in certain areas. With mechanization, new professions broke through and the works which used to be carried out by many people in the past can be accomplished more easily by few machines. Undoubtedly, mechanization brought less man power and energy in various industries. In the existing study, positive and negative effects of technological developments on translation concept and translator profession will be discussed. Therefore, the current paper explores the effects of technological developments on translator-translator communication, translator-commisioner communication, translators' life style, academic translation education and translators' income and translators' legal rights especially in the context of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :