Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknoloji politikaları çerçevesinde ekonomik gelişim: türkiye–güney kore karşılaştırması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
835
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkeler, hem bireylerinin hem de toplumlarının refah seviyesini sürekli artırma arayışı içinde olmuşlardır. Ancak bu arayışlara paralel uygulanan politikalardaki farklılık, belli dönemler sonu itibariyle ulaştıkları gelişmişlik seviyelerinde de kendisini göstermiştir. Türkiye ile Güney Kore'nin hemen hemen aynı yıllarda iktisadi kalkınma hamlesi başlatmış olmasına rağmen günümüzde Güney Kore'nin kalkınma açısından Türkiye'den oldukça ileri aşamada olduğu gözlenmektedir. Güney Kore'nin kalkınmada elde ettiği bu başarının temelinde istikrarlı ve etkin teknoloji politikaları uygulamış olması yatmaktadır Güney Kore 1980'den sonra Ar-Ge'nin büyük kısmı özel sektör firmaları veya kamu özel ortaklıkları yoluyla gerçekleştirmiştir. Kamu araştırma kurumları ise ileri teknolojiler üzerinde dikkatini yoğunlaştırmış ve üniversite araştırma laboratuarları ile işletmeler arasında köprü işlevi icra etmiştir. Ayrıca, Ar-Ge Harcaması / GSYİH ve onbin çalışana düşen Ar-Ge personel sayıları gibi kriterler açısından Güney Kore, Türkiye'den daha yüksek ortalama değerlere sahiptir.

Özet İngilizce :

Developing countries have been in search of how welfare of individuals and society can be improved indefinitely. However, because of the existence of differences on applied economic policies generated vast variety of the development levels among the contested countries. For instance, even though Turkey and South Korea started the developed initiatives at almost the same time, Turkey is ranked far behind Korea if only their economic developments are compared. South Korea's success on this race is mainly due to their adopting technology focused development policies efficiently. South Korea has been dealing with R&D mainly through privately owned firms or public-private jointly owned firms since 1980's. Governmental research institutions were focused on advanced technologies and functioned as a bridge between university research labs and corporations. Furthermore, according to ratio of R&D expenditure to GDP and R&D personnel per 10000 employee criteria's, Turkey, yet again, fall behind South Korea.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :