Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Suçu önlemede sosyal sermaye olarak sosyal kontrolden yararlanmak

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal sermaye kavramı, 20. yüzyılın sonlarından bu yana akademik yazında kendine sıkça rastlanılan bir kavram haline gelmiştir. Kavramla, genel olarak bireyler arası ilişkiler, güven, yardımlaşma ve dayanışma, ağlar, sivil topluma ve kamusal faaliyetlere katılım gibi unsurlara işaret edilmektedir. Sosyal sermaye kavramı birçok disiplinle birlikte sosyoloji ve kriminolojininde ilgi alanına girmektedir. Kriminoloji disiplininde özellikle suçla mücadelede ve suçu önlemede sosyal sermayenin gücünden yararlanmak gerektiği akademik literatürde dile getirilmektedir. Özellikle suç teorilerinden sosyal kontrol bu noktada önemli bir işlev görmektedir. Bu makalede, sosyal sermaye bağlamında sosyal kontrolün suçu önlemede alternatif bir yaklaşım olabileceği noktasından hareket edilmektedir.

Özet İngilizce :

The concept of social capital has been referred in the literature since the late 20th century. Social capital generally refers to interrelations, confidence, hepling one another, networks, civic socities and public service. Social capital is under the review of many diciplines including sociology and criminology. In the criminology literature, the utilization of the power of social capital is viewed an important issue to prevent and fight against crime. The Social Control theory emphasizes the vital importance of the social capital. This study argues that social capital as a dimension of social control might be an alternative approach to crime prevention.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :