Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye kavramının tarihsel – sosyolojik arkaplanı

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1, Bartın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
823
DOI :
Özet Türkçe :

Kavramlar sorunların tespiti ve çözümü için anahtar bir role sahiptirler. Bir kavram olarak "sosyal sermaye" sosyal bilimlerin son çeyrek yüzyılında iktisadi, siyasi ve toplumsal alanlarda karşılaşılan kalkınma merkezli sorunların tanımlanması, açıklanması ve çözümlenmesine yönelik tartışmalarda yoğun olarak yer almaya başlamıştır. Bu makalede, çoğunlukla iktisat ve siyaset bilimi çerçevesinde incelenen sosyal sermaye konusu sosyolojik bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Makalede öncelikle kavramın tarihçesi, tanımlanması, diğer sermaye türleri arasındaki yeri, türleri, ölçülmesi ile ilgili görüşler genel hatlarıyla ele alınmıştır. Bu bağlamdan hareketle sosyal sermayenin sosyolojik temellerinin neler olabileceği, hangi sosyal koşullarda, nasıl şekillendiği, sosyal anlamda olumlu ve olumsuz ne tür etkileri olabileceği üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Concepts has a key role to determine and solve the problems. As a term, "Social capital" has been densely in the arguments on the problems encountered by social sciences on economical, political and social fields through the last quarter of the century. This article focuses on the term "social capital" in sociological perspective instead of the economical and political perspectives which are preferred mostly. In the article, firstly, history, definition of the term, the meaning of the term within the other capitals, types of the social capital, ideas on surveying the term have been defined in general terms. Therefore, the basis of the social capital, how it's shaped in which social conditions, and its socially positive and negative effects have been emphasized.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :