Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal medya ve arap baharı

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü2, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyo
Görüntülenme :
903
DOI :
Özet Türkçe :

Kitle iletişim araçları kanalıyla daha çok monolog biçimde gerçekleşen iletişim sürecinin, bu araçların gücünü ellerinde bulunduranlar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmekteydi. Oysa iletişim biçiminin söz konusu klasik anlamından köklü biçimde koparak, iletişim sürecinin yapısal bir dönüşüme uğraması sonucu, interaktif, çok boyutlu ve karşılıklı bir iletişim süreci başlamış oldu. Buna paralel günümüzde toplumsal hayatta yaşanan bir çok gelişme artık direkt yada dolaylı biçimde söz konusu yeni medya biçiminden etkilenerek veya esinlenerek şekillenmektedir.Çalışmamızda yeni medya veya sosyal medya olarak adlandırılan bu yeni iletişim mecrasının özellikleri, yeni medyanın klasik veya eski medya araçları olarak adlandırılan medya araçlarından farkı ve yaşadığımız zamanın ruhuna uygun bir mecra olması üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda yeni medyanın sunduğu imkanlar ile yeni toplumsal hareketlerin bu yeni mecrayı kullanma pratikleri ve özellikle Arap Devrimleri olarak isimlendirilen Arap coğrafyasındaki son dönem yaşananların anlaşılmasında yeni medyanın hangi ölçüde önemli olduğu çerçevesinde bir tartışma yürütülmektedir.

Özet İngilizce :

It has been claimed that the communication process, run through mass media in a monologue form, has been operated by whom ownes thes e means. But, with a deep shift of communication forms from this classical meaning, the new process of communication has begun in an interactive, multidimensional and reciprocal form. In parallel, today's various processes and developments in the every-day lives have been shaped, being affected by the aforementioned media form. In this study, the core characteristics of this new communication path named as "New Media / Social Media"; the distinction points between classical form of mass media and the debate concerning parallelity of the new form with course of time have been analyzed. In this context, particularly attributing to the latest developments in the Arab geography called as Arab Revolutions; the opportunities created by the new form, practices of the social movements, and the role and meaning of this new form of mass media to all those have been examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :