Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Piyasa ekonomisinin şartları ve özelleştirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Çalışma Ekonomisi ve Ensdüstri İlişkileri Bölümü2
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

1980\\\'ler kamu politikalarının Keynesyen yaklaşımdan piyasa ekonomisine dayalı yaklaşımlara doğru kaydığı yıllar olmuştur. Politik rejimlerine veya sosyoekonomik gelişmelerine bakmaksızın bir çok ülke, kamu kesimini küçültme ve piyasa ekonomisini güçlendirmeye yönelik tedbirler almışlardır. Bu nedenle özelleştirme yüzyılımızın önemli bir fenomeni olmuştur. Özelleştirme ile varılmak istenen nihai amaç piyasa ekonomisinin mekanizmalarını yerleştirmektir. Bu nedenle bu çalışmada özelleştirme ile piyasa ekonomisinin hangi şartları yerine getirilir? Bu sorunun cevabı aranmıştır. Özelleştirme ile piyasa ekonomisinin önemli şartlarından olan özel mülkiyet, serbest girişim, piyasalarda rekabet ve ekonomik etkinlik sağlanmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In the 1980s, public policies switched from Keynesian approach to market economy approach. Without considering politics regime and social-economic development, most of countries applied to cut size of public sector and strengthen market economy. This reason makes privatisation an important phoneme of this century. Primary goal of privatisation is to establish free market economy.Therefore, this study has investigated to what extent market economy conditions are realized after privatisation. With privatization, important aspect of free market conditions is achieved such as private property, entrepreneurship, competitive market and economic efficiency.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :