Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti’nde millet sistem ve süryaniler

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
743
DOI :
Özet Türkçe :

Kuruluşundan kısa zaman sonra Anadolu'daki topraklarını genişleterek çeşitli gayrimüslim tebaayı hâkimiyetine alan Osmanlı Devleti, bu duruma uygun politikalar üretmek zorundaydı. Bu sebeple "Millet Sistemi" Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim tebaayla ilişkilerini uyum içinde yürütmesini ve tebaasını memnun etmesini sağladı. Bu çalışmada, millet sistemi içerisinde, 19. yüzyılın sonlarına kadar ayrı bir millet olmasa da, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı hâkimiyetinde yaşamış olan Süryanilerin tarihsel dönüşümleri ele alınmıştır. Bu sıralamada sadece Osmanlı hâkimiyeti dönemine değil, öncelikle Süryanilerin nasıl Hristiyan olduğuna, daha sonra Roma devletiyle olan çatışmalarına ve Hristiyanlığın ayrımında Süryanilerin nerede durduğuna değinilmiştir. İslam yönetimiyle Hz. Ömer döneminde karşılaşan Süryaniler, bu zamandan sonra İslam devletleri hâkimiyetinde, dinlerini, geleneklerini özgürce devam ettirebilmişlerdir. Çalışmanın son kısmında ise, Osmanlı Arşiv vesikalarından yararlanarak, bağlı bulundukları Ermeni Patrikliğiyle ilgili sorunları, Osmanlı'nın gayrimüslim tebaasına, Süryaniler özelinde nasıl davrandığı ve sorunlara nasıl cevap verildiği işlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında, Süryanilerin Osmanlı idaresine olan tepkileri de ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

After the establishment, while expanding its territory, Ottoman power dominated over variety of non-Muslim society. And the empire must produce new policies for its new subjects. For this reason "The Millet System" helps the ottoman empire establish a relation with its non- Muslim subjects in harmony. This study tries to explain, Assyrians historical development process which lived from 16. Century without part of millet system, under the Ottoman rule. This order is not only consist of the period of Ottoman rule, it is mentioned, primarily, how the Assyrians became Christian, and conflicts between the Roman state, and then where Assyrians stand for during the period of differentiation in Christianity. Assyrians met the Islamic rule during the period of caliph Omar, after this time they live freely their religion rituals and their traditions. In the last part of study, there was mentioned, problems with Armenians patriarchate, which Assyrians were subjected, and how Ottoman Empire deal with problems and how the Assyrians relations with state.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :