Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe kültürü bağlamında yapılan seçilmiş bazı çalışmaların metodolojik analizi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe kültürü alanında yapılan çalışmaların teorik altyapısı Hofstede’in sınıflamasına bağlı kalarak Gray tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra gibi araştırmacılar Gray’in öne sürdüklerini deneysel olarak test etmeye çalışmışlardır. Bu çalışmalarda kullanılan hedef kitle, araştırma yöntemi, denek grubu ve kullanılan analiz yöntemleri çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada muhasebe kültür alanında yapılmış bazı çalışmalar seçilerek kullanılan yöntem, denek gurubu ve analiz yöntemleri açısından irdelenmiştir.
İrdeleme sonunda görülmüştür ki en çok kullanılan yöntemler anket ve mülakat yöntemleridir. Geniş kitlelere uygulanabilirlik açısından anket yöntemi tercih edilebilir olmakla birlikte soruların iyi tasarlanmış ve yönlendirmeye olanak tanımayacak bir yapıda olması kaçınılmazdır.

Özet İngilizce :

The theoretical framework about accounting culture was established by Gray on the basis of Hosftede’s cultural taxonomy. Afterwards some researchers attempted to test empiricaly these theoritical framework. Target framework, sampling framework,analys methods used in that researchs has diversity. In this study, selected some scientific researches was compared according to their scientific methodolgy.
At the end of the analys, it was seen that questionair and interwiev methods are most widely-used and preferable techniques. Questionair method is preferable in terms of applying huge mass but it is unavoidable to good designed the items of questionair and constructednot allowed manipulate respondents wievs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :