Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel dönüşümlerden sosyal değişmelere: pendik belediyesi örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Kentsel dönüşüm kavramı, ilk olarak gelişmiş Batı ülkelerin kentlerinde sosyal ve ekonomik açıdan çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahaleler yapılmasıyla gündeme gelmiştir. Ardından kentlerin sosyal, mimari ve kültürel dokusunu değiştiren bütün çalışmaları kapsayacak şekilde anlamı genişlemiştir. Türkiye’de belediyelerin kullandığı anlamda ise, alışılagelmiş kent dokusunu özellikle görünüş ve mekânsal değişim bağlamında dönüştürme sürecini kapsamaktadır. Daha çok şehir planlamacıların projelerinden karşımıza çıkan bu dönüşümlerin kentleşme, aşırı nüfus yoğunluğu ve çevresel kirliliğin önlenmesini amaçladığı görülmektedir. Bu çalışmada, kent kimliklerinin dönüşümlerini hedefleyen ‘kentsel dönüşüm’ uygulamalarından yola çıkılarak, belediyelerin uygulamaya koydukları projelerin sosyal yansımalarına değinilecektir. Araştırmanın evrenini Pendik Belediyesi sınırları dâhilindeki gecekondu bölgeleri, projeler kapsamına alınan kentsel konut alanları ve buralara yerleştirilen aileler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Pendik Belediyesi Velibaba Gecekondu Önleme Bölgesi ve Pendik Belediyesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Sosyal Konutları’nda yaşayan ailelerden oluşmaktadır. Yapılan araştırmada “mülakat” ve “odak grup görüşmesi” yöntemi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

The concept of urban transformation, the first of the advanced Western countries in terms of social and economic collapse in urban areas to revive the intervention was carried out in the agenda. Then urban social, architectural and cultural fabric that changes the meaning to cover all the work expanded. Turkey's sense of municipalities in the urban tissue consuetudinary especially in the context of appearance and spatial changes include the conversion process. More from our city planners project that the conversion of the urbanization, population density and was intended to prevent environmental pollution. Prepared the study of urban transformation target identification, the 'urban transformation' applications out, the municipalities have implemented projects to the social will be reflected. Study of urban transformation project of the universe including the borders of the Pendik Municipality must, even in squatter areas, urban housing projects covered areas and the parents are placed here. The sample of the study area of the Pendik Municipality Velibaba Gecekondu Prevention and Pendik Municipality Barbaros Hayrettin Paşa street families are living in social housing. In this research "interview" method was used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :