Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentleşme, gecekondu ve hemşerilik

Yazar kurumları :
Sakarya University, International Relations Department1, Sakarya University, Public Administration Department2
Görüntülenme :
751
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de büyük şehirlerde nüfusun %50'den fazlası gecekondu bölgelerinde yaşamaktadır. Gecekondu 1950'lerden günümüze hızlı kentleşmenin bir sonucudur. Gecekondu Türk modernleşme sürecinin ortaya çıkardığı problemlerden sadece birisidir. Genel olarak modernleşme süreci geleneksel bağları tahrip eder ve toplumda yabancılaşmaya yol açar. Bu nedenle gecekondu sadece bir yerleşim problemi değil aynı zamanda önemli toplumsal ve moral sonuçlara yol açabilecek bir durumdur. Bu çalışma gecekondu bölgelerinde yaşayanların yabancılaşma, geleneksel bağların çözülmesi, iş bulma ve konut edinme gibi problemlerle nasıl mücadele ettiklerini analiz eder. Çalışma gecekondu bölgelerinde yaşayanların hemşerilik bağları ve dernekleri aracılığıyla geleneksel bağları yeniden icat ettiklerini ileri sürer. Hemşerilik gecekondu bölgelerinde birincil ilişkileri yeniden üreterek bir tür sosyal sermaye meydana getirir ve Lewis'in "fakirlik kültürü" diye isimlendirdiği problemin ortaya çıkmasını engeller.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In Turkish metropolitan areas more than 50 percent of urban population resides in squatter houses (gecekondu) today. The squatter houses are products of fast urbanization process since 1950s in Turkey. They are just one aspect of social mobilization initiated by modernization process. The very same modernization process destroys traditional ties and creates alienation among people also. Thus the squatter housing is not simply a residential problem but also raises significant social and moral issues. This paper tries to analyze how people cope with social and moral problems in gecekondu areas. In particular, it asserts that people living in gecekondu areas reproduce traditional ties in new forms as hemşerilik ties and associations. Hemşerilik forms a peculiar type of network in which a particular type of social capital is produced. Hemşerilik as social capital helps people in finding job, coping with security problems, and prevents alienation and development of "the culture of poverty" as described by Lewis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :