Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Impact of the recent political conflicts on turkish and turkey images in israeli society

Yazar kurumları :
Sakarya University, Social Work Department, Faculty Member1
Görüntülenme :
734
DOI :
Özet Türkçe :

Purpose of this study is to examine influence of the recent political conflicting events on Turkish and Turkey images in Israeli society. Turkey and Israel relations in the 1990s have changed drastically in recent years after Israel's sudden attacks on Gaza in 2008, and killed more than 1400 people. Later on, Prime Minister Erdogan showed his rigid reaction at Davos Summit, and finally with Mavi Marmara crises, already deteriorated relations have worsened. Therefore, the political conflicts between Turkey and Israel have been addressed as a priority. The study is basically a survey, but it also used qualitative data through interviews and observations in the field. A sample of 611 respondents was chosen through quota and random sampling procedures. We have thrown a glance at these political conflictive issues first, and then measured how and to what extent they have affected Turkey and Turkish image in Israeli society, and tried to determine what factors are the most crucial in the image formation. The study has suggested that the recent political crises do have a strong effect not only on the states and governmental relations but also on the Israeli people's perceptions and evaluations of Turkish and Turkey images. Thus, the study has provided an overall contribution to the lag in the field; to country image theory, image building, and a better understanding the country image in general.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın temel amacı, son siyasi olayların İsrail toplumunda Türk ve Türkiye imajı algılamasına etkisini incelemektir. 1990'lı yıllarda Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye ani saldırısı ve 1400'den fazla kişinin ölümünden sonra, büyük ölçüde değişmiştir. Bu siyasi gelişmeler daha sonra, Başbakan Erdoğan'ın Davos Zirvesi'nde göstermiş olduğu sert tepki ve son olarak Mavi Marmara krizi ile zirveye yükselmiştir. Bu nedenle, makalede Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi çatışmalar bir öncelik olarak ele alınmıştır. Çalışma temelde survey olmakla birlikte, alanda yapılan gözlem ve mülakatlarla elde edilen kalitatif veriler de kullanılmıştır. 611 denek kota ve tesadüfi örnekleme teknikleriyle seçilmiştir. Çalışmada önce son siyasi çatışma konusu olan olaylara değinilmiş, sonra bu olayların İsrail'de Türk ve Türkiye imajına nasıl ve ne ölçüde etki yaptığı ve hangi etkenlerin burada en önemli belirleyiciler olduğu saptamaya çalışılmıştır. Çalışma son siyasi krizlerin yalnızca devlet ve hükümet ilişkilerine değil, aynı zamanda İsrail halkının Türk ve Türkiye algılarına da güçlü etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Böylece çalışma alandaki boşluğa; ülke imajı kuramına, imaj oluşturma ve genel olarak ülke imajının daha iyi anlaşılmasına tam bir katkı sağlamıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :