Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görünmeyen kimlikler: öteki kimliği bağlamında “kayıp şehir” dizisinin analizi

Yazar kurumları :
Haliç Üniversitesi1
Görüntülenme :
992
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı “biz” ve “onlar” karşıtlığında şekillenen öteki kimli-ğinin  oluşum  ve  temsil  süreçlerini  incelemektir.  Oluşum  bağlamında,  ilk olarak sosyal kimlik teorisi ele alınmış ve akabinde ötekinin oluşumu ve pekiştirilmesi için elzem olan stereotipik söylemler ve önyargılar irdelenmiştir. Temsil bağlamında ise öteki kimliğinin medyada yansımaları vurgulanmış ve ardından “Kayıp Şehir” dizisindeki öteki kimlikleri ele alınmıştır. Ötekilerin medya temsilleri genellikle önyargılar ve dışlamalar üzerine odaklanmaktadır. “Kayıp Şehir” dizisi ise bu önyargıları kırmayı amaçladığı ve ötekilere diğer medya yayınlarından fazla yer verdiği için incelemeye değer görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to analyze the formation and the representation process of the other identities which are shaped through “us and them “contradiction. In the context of formation, the Social Identity Theory is taken into account at first, subsequently, prejudgments and stereotypical expressions are examined which considered to be indispensable in order to consolidate the formation of the other identity. Nevertheless, in the sense of representation, media impacts of the other identity are stressed and the other identities of the TV Series “Kayıp Şehir” are taken into consideration. As can be noted from the research, the presentations of others in media are generally centered upon prejudice and exclusion. Since TV Series “Kayıp Şehir” aims to overcome this prejudice and gives wide coverage to the others more than the average media broadcast, it is considered to be an asset and for this reason, it is widely examined in this research.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :