Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devletin faaliyet alanını belirleyen temel özgürlükler: negatif ve pozitif özgürlükler

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
602
DOI :
Özet Türkçe :

Çok çeşitli ekonomik ve siyasal örgütlenme tipleri özgürlük kavramını ön plana çıkarmıştır. Liberal ekonomik düzen anlayışı, bireyin refahını arttırmanın yegâne yolunun, onun özgür kılınması olduğunu ifade eder. Devletin yürüttüğü faaliyetler bireylerin özgür alanlarına sınırlama getirmemelidir. Sosyalist ekonomik düzen anlayışı da özgürlüğü, en temel değer olarak kabul etmektedir. Buna göre, bireyi özgür kılabilmenin yolu, onu aynı zamanda maddenin bağımlısı olmaktan kurtarmaktır. Toplumsal refah arttırıldığında ve adil bir gelir dağılımı sağlandığında, birey gerçek anlamda özgür olacaktır. Diğer yandan küreselleşme süreci de özgürlük kavramını çok daha önemli bir konuma taşımıştır. Bu da diğer bazı kavramlar gibi özgülük kavramının da yozlaşmasına yol açmıştır. Özgürlük birçok kez” ihsan edilmiş” konumuna indirgenmektedir. Bu çalışmada negatif özgürlük ve pozitif özgürlük ayrımı vurgulanarak konunun önemine vurgu yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :