Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cultural perspectives on human development

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Northern Illinois University1
Görüntülenme :
602
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the literature on the concepts of culture is reviewed. The relationship between culture and personality, culture and socialization and their effects on individuals are also investigated. Two models of living (i.e. agrarian and urban-industrial models) are analyzed, compared, and contrasted. As part of the agrarian and urban-industrial model analysis, child labor, fertility, and concept of virtue in agrarian cultures, not to mention benefits provided by agrarian societies are discussed. A cross cultural comparison is also included in the study. The effects of early socialization and schooling on the developments of individuals in various cultures as well as language socialization as part of acculturation process are discussed.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada kültür kavramları literatürü incelenmiştir. Bu kavramlar bağlamında, kültür ve kişilik arasındaki ilişki, kültüre ve sosyalleşme, bunların kişiler üzerindeki etkileri irdelenmiştir. İki yaşam modeli olan tarım ve şehir-endüstri yaşama tarzları analiz edilip, karşılaştırılmıştır. Bu analiz çerçevesinde, tarım kültüründe çocuk işgücü, doğurganlık, fazilet kavramlarıyla, tarım toplumunun sağladığı faydalar tartışılmıştır. Bu tartışmalara ilaveten, kültürlerarası karşılaştırma yapılmış, çeşitli kültürlerde erken sosyalleşmenin ve okullaşmanın kişilerin gelişimi üzerindeki etkileriyle dil sosyalleşmesinin kültürleşme sürecindeki etkileri araştırılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :