Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokkültürlülük uygulaması olarak kanada çokkültürlülüğü

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
690
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz toplumlarının karşı karşıya kaldıkları sorunların başında, "farklılıkların eşit ve barış temelinde, birlikte yaşamlarını gerçekleştirme" gelmektedir. Bugün itibariyle dünyadaki mevcut devletlerin belki de birkaçı hariç hemen hemen tümünün etnik, dinsel ve mezhepsel açıdan heterojen oldukları gerçeği dikkate alındığında, bu sorunun aslında evrensel ölçekte ciddi bir soruna tekabül ettiği çok net bir şekilde görülebilecektir. Modern bir kavram olarak çokkültürlülük İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde sıklıkla gündeme gelse de, çokkültürlülük uygulamalarında Kanada, dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına gösterilebilir. Kanada'nın kuruluş koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda, başlangıçtan itibaren farklılık anlayışı, ayrılık anlayışını değil, birliktelik anlayışını besleyecek şekilde yorumlayarak ele almıştır. Ayrıca Kanada'yı çokkültürlülük konusunda iyi bir model yapan özellik iki farklı milletin (İngiltere, Fransa) kurucu unsur olmasıdır. İki millet tek devlet politikası esasında şekillenen Kanada, kuruluş aşamasında bu farklılıklardan kaynaklanan kimi tartışma ve çatışmalar yaşamış olmasına rağmen bu sorunu politik olarak en iyi çözen devletlerden birisi olarak görülmektedir

Özet İngilizce :

One of the most important problems that confront today's societies is "ensuring cohabitation of differences on the basis of equality and peace". As of today, barring a few, almost all of the current states are heterogenous in terms of ethinicity, religion and denomination, so it can be seen that this is a global problem. Although multiculturalism as a modern concept is frequently used in Common wealth countries, Canada can be highlighted as a country of model practice regarding multiculturalism. When we take into consideration the conditions of Canada in its foundation, we observe that from the very beginning, the country interpreted differences in a way to foster unity, not separation. Moreover, the quality that makes Canada a model practice in terms of multiculturalism is that two nations, i.e. the English and the French, are founding elements. Formed on the basis of two nations-one state, Canada experienced some controversies and conflicts in its inception arising from these differences, but it is considered one of the countries that solved this problem in the best possible way politically

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :