Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokkültürlülük teorisine çağdaş katkılar ve bireysel haklar-grup hakları ekseninde çokkültürlülüğü tartışmak

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
711
DOI :
Özet Türkçe :

Çokkültülülük, farklı toplum veya etnisitelerin birlikte yaşama tecrübesi esnasında ihtiyaç duyulan bir teori olmuştur. Gerek göçmen ülkeler, gerek yüzyıllardır birlikte yaşayan toplumlar, ya en başından ya da zaman içinde değişen ihtiyaçlar ve dünyayı algılama biçimleri nedeniyle birlikte yaşama konusunda problem üretmişlerdir. Önceleri monist yaklaşımların ön planda çıktığı düşünce biçimleri yaygın iken, tek tip hayat algısının her toplumu tatmin etmediği görülmüş, çokkültürcü yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Çokkültürlülük bir vaka olarak tarihin her döneminde söz konusu olsa da, bir dünya görüşü ya da ideoloji olarak yenidir. Bu çalışmada, monist yaklaşımları temsil eden klasik liberal görüşler ile çoğulcu yaklaşımları temsil eden çokkültürcü teoriler kıyaslanmış, her iki yaklaşıma yapılan çağdaş katkılar ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Muticulturalism has appeared and needed as a theory while different societies or ethnicities living together. Both immigrant countries and societies which are together for hundreds of years have caused and produced problems about living together either from the very beginning or as new needs and world views have appeared within time. Whereas monist views were common before, it has been discovered later that such philosophies aren't sufficient for societies and multiculturalist views have appeared. Even though multiculturalism has been a reality throughout history, it is very new as a world view or ideology. In this study, classical liberal views which represent monist side and multicultiralist views that represent pluralist side have been compared and contemporary contributions have been analysed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :