Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir hegemonya aracı olarak sekülerleş(tir)me: tarihsel bir perspektiften türkiye’de laikliğin politik ekonomisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Laiklik, Türkiye düşünce tarihinde entelektüel tartışmaların ve akademik incelemelerin en yoğunluklu konularından birini, belki ilkini oluşturan ve güncelliğini sürdüren bir alanı ifade etmektedir. Bu durumun öncelikli nedeni, laikliğin devletin ideolojik kimliğini ve politikalarını belirleyen temel öğelerden birini oluşturmasıdır. Laikliğe ilişkin literatürün oldukça köklü ve zengin bir birikime sahip olması bu nedenledir. Konunun bu özelliğine dayalı olarak, bu çalışmada, laikliğin kavramsal-kuramsal ve tarihsel özelliklerinden çok, laikliğin Türkiye'deki uygulamasının, verili literatürün üstünde sıklıkla durmadığı gözlenen sosyo-ekonomik aidîyeti, işlevleri ve sonuçları üstünde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Laicism is among the most emphasized concepts in the intellectual history of Turkey, that is, it is one of the most, perhaps the first, intensive topics of intellectual discussions and academic studies that retain actuality. The primary reason of this situation is that laicism includes one of the main elements that determine the ideological identity and policies of the state, and that is why literature related with laicism has a considerable rooted and rich accumulation. Based upon this property of the issue, this study is not a theoretical-conceptual and historical research trial related with laicism. In the study, socio-economic identity, functions and results of the practice of laicism in Turkey, which were often observed to be underscored in the literature, were emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :