Yıl 2018, Cilt: 17 Sayı : 67 Sayfalar 1206 - 1221 2018-07-20
PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS ABOUT CHILDREN’S LITERATURE AND PICTUREBOOKS
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI
Mustafa ULUSOY,Dilek ALTUN
34 261

Anahtar Kelimeler

Altun, D., & Ulusoy, M. (2017). Basılı ve elektronik resimli çocuk kitaplarının eğitim sürecinde kullanımı: sınıf eğitimi ve okul öncesi öğretmen adaylarının okuma prozodileri, tutum ve öz-değerlendirmelerinin incelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, (s. 2732- 2733). Ankara: PegemA.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi SUMMER
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5914-299XYazar: Mustafa ULUSOY Kurum: Gazi ÜniversitesiÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-9973-0585Yazar: Dilek ALTUN (Sorumlu Yazar)Kurum: Ahi Evran ÜniversitesiÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : SUMMER


Makalenin Yazarları
Mustafa ULUSOY
Dilek ALTUN