Afrika Bölgesi ve Afrika Alt-Bölgesi Örgütlerinin Güvenlik Politikaları: Sorunlar ve Beklentiler

Bu makalede, Afrika Birliği’nin (AU), Hükümetlerarası Kalkınma Kurumu’nun (IGAD), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’nun (SADC) barış ve güvenlik politikaları incelenmektedir. Bağımsızlıklarının ardından Afrika bölgesine yönelik kuruluşlar için birinci öncelik barışı sağlamak ve güvenlik olmuştur. Liderler, Afrika’nın güvenliğinin dış aktörler tarafından değil; sadece Afrikalılar kendileri tarafından sürdürülebileceğini kabul etmişlerdir. Afrikalı liderler, bunu gerçekleştirmek için bölgesel ve alt bölgesel kuruluşlar aracılığıyla kendi huzur ve güvenlik mekanizmalarını yaratmak için çaba göstermişlerdir. Özellikle, “barış ve güvenlik olmadan sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişme mümkün değildir” felsefi ilkesi, Afrikalı örgütlerin barış ve güvenlik politikalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Makalede Afrika örgütlerinin, barış ve güvenlik politikalarında karşılaştığı zorluklar analiz edilecek ve barış, güvenlik alanlarında küresel aktörlerle olan stratejik ortaklığını nasıl güçlendirdikleri tartışılacaktır.

African Regional and Sub-Regional Organisations’ Security Policies: Challenges and Prospects

This article will examine peace and security policies and strategies of the African Union (AU), the Intergovernmental Authority for Development (IGAD), the Economic Community Of West African States (ECOWAS), and the Southern African Development Community (SADC). Upholding peace and security has been the first priority for the African organisations following independence. The leaders have recognised that Africa’s security can only be maintained by Africans, not outside actors. In doing so, the African leaders have made efforts to create their own peace and security mechanisms through the regional and sub- regional organisations. In particular, the philosophical principle “without peace and security there is no sustainable social and economic development” plays a major role in developing the African organisations’ peace and security policies. This chapter will explore the challenges facing the African organisations’ peace and security policies, and discuss how African organisations can strengthen its strategic partnership with global actors in the fields of peace and security.