YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ KİTAPLARIN KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Öz Okuma etkinliği hem ana dilde hem de yabancı bir dil öğrenmede önemli bir yer tutar. Bireyler okuma aracılığıyla başka görüş, düşünce ve kültürel unsurları öğrenir, onlarla etkileşimde bulunurlar. Bireylerin yabancı dil öğreniminde, yabancı dilde okuma becerilerini geliştirmek amacıyla bazı uygulamalar önerilir. Bunlardan biri, basitleştirilmiş kitaplardır. Bu çalışma, yabancı dil öğreniminde okuma becerisinin arttırılması için yapılan basitleştirilmiş okuma kitaplarının kullanımıyla ilgili önemli unsurları belirtmeyi ve bu tür kitapların kullanımına eleştirel bir bakış sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, öncelikle basitleştirilmiş kitapların kullanımını tarihsel açıdan ele almış, faydaları hakkında destekleyici ve karşıt görüşleri derlemiş, son olarak da basitleştirilmiş kitaplardan yapısal örnekler ile dil öğrenimi açısından sorgulama yapmıştır. Basitleştirilmiş kitaplar aracılığıyla, öğrencinin okuma becerisi ve yabancı dil öğrenmesinin gelişmesi düşünülse de, bu tür kitapların yabancı dil öğreniminde kullanımına temkinli bir şekilde yaklaşmak, kitapları seçerken içerik olarak dil edinimi ve kültürel duruş olup olmadığını gözden geçirmek gereklidir. Buna ek olarak, yabancı dil öğreniminde yapısal ve bağlamsal olarak bir kazanım olup olmadığı sorgulanmalıdır. Sonuç olarak, basitleştirilmiş olan edebi eserler yerine orijinallerin ve her seviyeye uygun farklı edebi metin türlerinin yabancı dilde okuma becerisini geliştirmede kullanılması önerilmektedir. 

THE CRITICAL VIEW ON THE USE OF GRADED READERS IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Kaynakça

Austen, J. (1811). Sense and sensibility. The Project Gutenberg, eBook. Erişim Kaynağı: http://www.loyalbooks.com/download/pdf/Sense-and-Sensibility-by-Jane-Austen.pdf

Austen, J. (1811). Sense and sensibility. Adapted by Cowan, A. (2005). (Level 3). Italy: Pearson/Lang Edizioni.

Bakeer, A. (2011). Graded reading and its effect on enhancing students’ vocabulary and improving performance in writing. Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies, 22, 9-26.

Bamford, J. (1984). Extensive reading by means of graded readers. Reading in a Foreign Language, 2, 218-260.

Claridge, G. (2005). Simplification in graded readers: Measuring the authenticity of graded texts. Reading in Foreign Language, 17(2), 144-158.

Cobb, T. (2008). What the reading rate research does not show: Response to McQuillan & Krashen. Language Learning & Technology, 12(1), 109-114.

Cole, J. (2003). What motivates students to read? Four literarcy personalities. The Reading Teacher, 56(4), 326-336.

Cripwell, K. ve Foley, J. (1984). The grading of extensive readers. World Language English, 3, 168-173.

Ferrer, E. ve Staley, K. (2016). Designing an EFL reading program to promote literacy skills, critical thinking, and creativity. The CATESOL Journal, 28(2), 79-104.

Hafiz, F. M. ve Tudor, I. (1990). Graded readers as an input medium in L2 learning. System, 18(1), 31-42.

Hill, D. (1997). Graded readers. ELT Journal, 51(1), 57-79.

Hill, D. (2001). Survey: Graded readers. ELT Journal, 53(3), 300-324.

Hill, D. (2008). Graded readers in English. ELT Journal, 62(2), 184-204.

Honeyfield, J. (1977). Simplification. Tesol Quarterly, 11(4), 431-440.

Horst, M. (2005). Learning L2 vocabulary through extensive reading: A measurement study. The Canadian Modern Language Review, 61, 355-382.

Howatt, A. P. R. (1984). A History of English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi (2003). Duyurular (Yayın No. 2555). Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar

Nakamura, S. (2018). Effects and impact of extensive reading in Japanese University English for general purpose. Studies in Self-Accesse Learning Journal, 9(1), 3-10.

Nation, P. (2013). Learning vocabulary in another language. Reading in a Foreign Language, 12, 355-380.

Nation, P. ve Deweertdt, J. (2001). A defence for simplification. Prospect, 16(3), 55-65.

Nation, P. ve Wang, K. (1999). Graded readers and vocabulary. Reading in a Foreign Language, 12(2), 355-380.

Poulschock, J. (2010). Extensive graded reading in the liberal arts and sciences. Reading in a Foreign Language, 22(2), 304-322.

Prtljaga, J., Palinkašević, R. ve Brkić, J. (2015). Choosing the adequate level of graded readers- Preliminary study. Research in Pedagogy, 5(2), 1-16.

Püsküllüoğlu, A. (1997). Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Rutherford, W. E. (1987). Second language grammar: Learning and teaching. UK: Longman. Sheu S. P-H. (2004). The effects of extensive reading on learner’s reading ability development. Journal of National Taipei Teachers College, 17(2), 214-228.

Smith, R. C. (2003). Teaching English as a Foreign Language, 1912–1936: Pioneers of ELT Michael West (Vol 3). Abingdon: Routledge.

Smith, R. C. (2005). Teaching English as a Foreign Language, 1936–1961: Foundations of ELT Foundations of ELT Gounlett and Hornby (Vol 5). Abingdon: Routledge.

Sung, K-Y. ve Poole, F. J. (2015). Evaluating the impact of graded readings on the recognition of Chinese characters and reading comprehension by learners of Chinese as a foreign language. Konin Language Studies, 3(3), 271-294.

Swaffar, J. (1985). Reading authentic text in a foreign langauge. The Modern Language Journal, 69, 115-134.

Swaffar, J. (1985). Reading authentic texts in a foreign language. The Modern Language Journal, 69, 115-134.

Tanaka, H. ve Stapleton, P. (2007). Increasing reading input in Japanese high school EFL classrooms: An emprical study exploring the efficacy of extensive reading. The Reading Matrix, 7(1), 115-131.

Tickoo, N. L. (1993). Simplification: Theory and application. Antology Series 31. Singapore: RLC.

Tomlinson, B. (Ed). (2008). English language teaching materials: A critical review. London: Continuum.

Villas, M. (2016). Extensive reading: Its effects to learners’ general language competence. The Online Journal of New Horizons in Education, 6(4), 80-85.

Wan-a-rom, U. (2008). Comparing the vocabulary of different graded-reading schemes. Reading in a Foreign Language, 20(1), 43-69.

Waring, R. (1997). Graded and extensive reading-questions and answers. The Language Teacher, 21(5), 9-12.

Waring, R. (2000). The OUP guide to the why and how of using graded readers. Tokyo. OUP.

Waring, R. ve Takaki, M. (2003). At what rate do learners learn and retain new vocabulary from reading a graded reader? Reading in a Foreign Language, 15(2), 130-163.

West, M. (1955). Simplified and abridged. In W. R. Lee (Ed). (1967), ELT Selection. London: OUP.

Widdowson, H. (1998). Context, community and authentic language. TESOL Quarterly, 32(4), 705-716.

Wodinsky, M. ve Nation, P. (1988). Learning from graded readers. Reading in a Foreign Language, 5, 155-161.

Yano, Y., Long, M. ve Ross, S. (1994). The effect of simplified and eloborated texts on foreign language reading and comprehension. Language Learning, 44(2), 189-219.

Young, D. (1999). Linguistic simplification of second language reading material:effective instructional practice? Modern Language Journal, 83(3). 350-66.

Elektronik Kaynaklar

www.tdk.org.tr [erişim tarihi 23.07.2018]

http://www1.harenet.ne.jp/~waring/papers/Writing%20a%20graded%20reader.doc [erişim tarihi 21.04.2007]

www.lextutor.ca [erişim tarihi 09.07.2018]