SOSYALİST YUGOSLAVYA'NIN YIKILIŞINDA HIRVAT MİLLİYETÇİLİĞİNİN ROLÜ

Öz Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti milliyetçiliğe karşı yapılan büyük mücadele sonucunda kuruldu. Fakat 1980 sonrasında Yugoslavya’da milliyetçi hareketler ve milliyetçi siyasetçiler yeniden yükselişe geçtiler. Bunun sonucunda 1990’ların başında Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve Bosna-Hersek Yugoslavya’dan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Böylece Yugoslavya 1990’ların başında parçalanıp yıkıldı. Yugoslavya genelinde gelişen tüm milliyetçi hareketler Yugoslavya’nın yıkılmasında/parçalanmasında şu veya bu düzeyde etkili oldu. Bu makale kapsamında “Yugoslavya’nın yıkılışında Hırvat milliyetçiliğinin rolü/etkisi” analiz edilmiştir. Bu amaçla makalede sırasıyla “Hırvat Baharı”, “Franjo Tudjman liderliğinde Hırvat milliyetçiliğinin yükselişi” ve “Hırvat irredentizmi” incelenmiştir.

THE ROLE OF CROAT NATIONALISM IN THE COLLAPSE OF SOCIALIST YUGOSLAVIA

Kaynakça

Allcock, J. B., Milivojevic, M. & Horton, J. J. (1998). Conflict in The Former Yugoslavia: An Encyclopedia. Denver, Santa Barbara, Oxford: ABC-CLIO.

Arman, M. N. & Arman, H. (2014). Hırvatistan Cumhuriyeti. M. N. Arman & N. Mandacı, Çağdaş Balkan Siyaseti içinde (ss. 213-232). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Aruçi, M. (2005). Mostar. TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 30, ss. 295-298). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.

Aspen Institute. (1996). Unfinished Peace: Report of the International Commission on the Balkans. (Berlin: Aspen Institute).

Babuna, A. (2000). Bir Ulusun Doğuşu: Geçmişten Günümüze Boşnaklar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Barnett, N. (2006). Tito. London: Haus Publishing.

Bennett, C. (1994). Yugoslavia’s Bloody Collapse: Causes, Course and Consequences. London: Hurst & Company.

Bora, T. (1991). Yugoslavya: Milliyetçiliğin Provakasyonu. İstanbul: Birikim Yayınları.

Bora, T. (1994). Bosna-Hersek: Yeni Dünya Düzeni’nin Av Sahası. İstanbul: Birikim Yayınları.

Bougarel, X. (1996). Bosnia and Herzegovina – State and Communitarianism. D. A. Dyker & I. Vejvoda, Yugoslavia and After: A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth içinde (ss. 87-115). London: Longman.

Cekic, S. (2005). The Aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: KULT / B.

Cviic, C. (1996). Croatia. D. A. Dyker & I. Vejvoda, Yugoslavia and After: A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth içinde (ss. 196-212). London: Longman.

Hondius, F. W. (1968). The Yugoslav Community of Nations. the Hague: Mouton.

Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilization. Foreign Affairs, 72 (3), 22-49.

Jelavich, B. (2006). Balkan Tarihi, 2. Cilt: 20. Yüzyıl. (Zehra Yavan & Hatice Uğur, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları.

Johnstone, D. (2004). Ahmakların Seferi: Yugoslavya, NATO ve Batının Aldatmacaları. (Emre Ergüven & Engin Bulut, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları.

Judah, T. (1997). The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. New Haven, London: Yale University Press.

Julliard, J. (1994). Geliyorum Diyen Faşizm. (Zafer Üskül, Çev.). İstanbul: AFA Yayınları.

Karatay, O. (1997). Ba’de Harabi’l Bosna. İstanbul: İz Yayıncılık.

Klemencic, M. & Zagar, M. (2003). The Former Yugoslavia’s Diverse Peoples. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO.

Lampe, J. R. (1995). Yugoslavia as History: Twice there was a country. Cambridge: Cambridge University Press.

Lane, A. (2004). Yugoslavia: When Ideals Collide. New York: Palgrave Macmillan.

Lukic, R. & Lynch, A. (1999). Europe from the Balkans to the Urals: Disintegration of Yugoslavia and of the Soviet Union. New York: Oxford University Press.

Macic, B. (2010). Civil Society in the Process of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina. C. Sancaktar, 3. Uluslararası Balkan Kongresi: Balkanlar’da Bölgesel İşbirliğinde STK ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü içinde (421-430). İstanbul: TASAM Yayınları.

Maclean, F. (1980). Tito: A Pictorial Biography. London: McGraw-Hill.

Malcolm, N. (1999). Bosna. (Aşkım Karadağlı, Çev.). İstanbul: Om Yayınevi.

Martinet, G. (1975). Beş Komünizm. (Bertan Onaran, Çev.). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Mcfarlane, B. (1988). Yugoslavia: Politics, Economics and Society. London, New York: Pinter Publishers.

Mesic, S. (2001). The Road to War. B. Magas & I. Zanic, The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina içinde (3-13). London: Frank Cass Publishers.

Naimark, N. M. (2002). Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe. Cambridge, London: Harvard University Press.

O’Ballance, E. (1995). Civil War in Bosna, 1992-1994. London: Macmillan Press.

Paleshoutski, K. (1992). National Problem in the Yugoslav Federation. K. Mancev vd., National Problems in the Balkans: History and Contemporary Developments içinde (85-123). Sofia: Arges Publishing House.

Pavkovic, A. (1997). The Fragmentation of Yugoslavia: Nationalism in a Multinational State. London: Macmillan Press.

Perica, V. (2002). Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. Oxford: Oxford University Press.

Radan, P. (2002). The Break-up of Yugoslavia and International Law. London: Routledge.

Ramet, S. P. (1992). Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-1991. Bloomington: Indiana University Press.

Ramet, S. P. (1999). Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the War of Kosovo. Boulder, Oxford: Westview Press.

Ramet, S. P. (2005). Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo. New York: Cambridge University Press.

Remington, R. A. (1976). Yugoslavia and Foreign Affairs. G. K. Bertsch & T. W. Ganschow, Comparative Communism: The Soviet, Chinese, and Yugoslav Models içinde (ss. 421-440). San Francisco: W. H. Freeman and Company.

Singleton, F. (1976). Twentieth-Century Yugoslavia. London: Macmillan Press.

Sönmezoğlu, F. (1995). Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Tito, J. B. (1978). Özyönetimli Sosyalizm. (İlhami Emin, Çev.). İstanbul: Koza Yayınları.

Tito, J. B. (1982). Nacionalno Pitanje i Revolucija. Sarajevo: Svjetlost.

Tito, J. B. (1982). Referati sa Kongresa KPJ i SKJ. Sarajevo: Svjetlost.

Tomasevich, J. (2001). War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Collaboration. Stanford: Stanford University Press.

Vuckovic, G. (1997). Ethnic Cleavages and Conflict: The Sources of National Cohesion and Disintegration. The Case of Yugoslavia. Aldershot: Ashgate Publishing.

Woodward, S. L. (1995). Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. Wahington, D.C.: the Brookings Institution.