SOSYAL MEDYA VE YATIRIM ARAÇLARININ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BITCOIN ÖRNEĞİ

Öz Sosyal medya, insanları alış veriş alışkanlıklarından yatırım kararlarına kadar birçok ticari niyetleri üzerinde yüksek etki düzeyi olduğu güncel birçok çalışmada araştırılmaya başlanmıştır ve bu ilişki ortaya konmuştur. Bu ilişki üzerine inşa edilerek geliştirilen güncel analiz yöntemleri yatırım araçlarının gelecek değerlerini tahmin ederek yatırım kararları almada bir destek mekanizması olarak kullanılması çok cazip bir konudur. Bu sebeple bu ilişki yatırımcı ve analistlerden akademisyenlere kadar güncel bir ilgi konusu olmuştur.  Bu çalışmanın amacı da sosyal medya ile yatırım kararları arasındaki ilişkiyi metinsel ve finansal analiz aracılığı ile görmeye çalışmaktır. Bu çalışmada Twitter üzerinden metin madenciliği ile veri çekilmiş ve sentiment(duygu) analizi ile yorumların olumlu ya da olumsuz olma durumu incelenmiştir. Sentiment analizinden elde edilen sayısal değerler ile güncel ve küresel bir yatırım aracı olan Bitcoin fiyatları arasındaki ilişkinin varlığını sorgulamak adına Granger Nedensellik analizi gibi finansal analizler kullanılmıştır.

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA AND INVESTMENT TOOLS: BITCOIN

Kaynakça

Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007 Brown, A. (2011, March 2). The tricky business of business tweeting. The Irish Times.Chung, H., & Secara, N. (2018). Blockchain Revolution. Best’s Review. https://doi.org/10.1515/ngs-2017-0002Crystal. (2008). Send Twitter updates by text message. Retrieved from https://web.archive.org/web/20100315200218/http://help.twitter.com/entries/14226-how-to-find-your-twitter-short-long-code Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2017). The Truth About Blockchain. Harvard Business Review, (Ocak-Şubat). Retrieved from https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain Isaac, M., & Ember, S. (2016). For Election Day Influence, Twitter Ruled Social Media. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2016/11/09/technology/for-election-day-chatter-twitter-ruled-social-media.html Nofsinger, J. (2005). () , . Journal of Behaviour Finance, 6, 144–160. Strachan, D. (2009, February 19). "Twitter: How To Set Up Your Account. The Daily Telegraph. Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/travel/4698589/Twitter-how-to-set-up-your-account.html The great chain of being sure about things. (2015, October). The Economist. Retrieved from https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-of-being-sure-about-things VURAL,Z. Beril AKINCI; Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya. Journal of Yaşar University, 20(5), 3348–3382.