Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin sorun çözme yetenekleri ve kontrol odağinin belirlenmesi: dpü örneği

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya İ.İ.B.F. İşletme1, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
1049
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, yöneticilerin iç kontrol veya dış kontrol odaklarından hangisine sahip olduklarının belirlenmesi, karşılaştıkları problemlerde hangi yaklaşımı benimseyerek çözüm ürettikleri ve kontrol odakları ile problem çözme arasında bir ilişki olup olmadığı amacıyla yapılmıştır. Bunun için, Dumlupınar Üniversitesi’nin çeşitli basamaklarında bulunan akademik unvanlı yöneticiler arasında Rotter’in İç-dış Kontrol Odağı Ölçeği ile P.P. Heppner ve C. H. Peterson’un Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Çalışma, uygulanan anket kağıdından geriye dönen toplam 59 yöneticiden elde olunan verilerle tamamlanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This study has been carried out to determine whether the managers have Rotter’s Internal or External Locus of Control Scale, which one they prefer while solving a problem and whether there is a relationship between those scales and problem solving. To do this, Rotter’s Internal-external Locus of Control Scale and P.P.Heppner and C.H. Peterson’s Problem Solving Inventory have been applied to the managers in various positions at Dumlupinar Universty. In this study, results of questionariees taken from 59 managers have been taken into consideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :