Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
961
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla planlanmıştır. Çalışma 2010 – 2011 Öğretim Yılında Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 931 öğrenci ile yürütülmüştür. Gençlerin yeni teknolojilere olan tutum ve davranışları hazırlanan 18 ifadelik bir test ile belirlenmeye çalışmış, satın alma eğilimlerini belirlemek için Verplanken ve Herabadi (2001) tarafından geliştirilen "İçgüdüsel Satın Alma Eğilim Ölçeği (Impulse Buying Tendency Scale)" temel alınmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler, harçlıklarının %14.6'sını teknolojik ürün ve hizmetleri satın almaya ayırmaktadırlar. Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamına yakını cep telefonuna, %67.7'si bilgisayara sahiptir ve %92.5'si internet kullanmaktadır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda öğrencilerin yeni teknolojilere ilişkin tutum ve davranışları ile içgüdüsel satın alma eğilimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (r=0.159, p<.01). Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre; öğrencilerin içgüdüsel satın alma eğilimi üzerinde yeni teknolojilere ilişkin tutum ve davranışların etkisi olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study was carried out to examine the effects of new technologies towards young people's purchasing trends. The study was conducted with 931 students studying at the University of Karabuk in 2010-2011 academic years. Attitudes and behaviors of young people towards new technologies were tried to be determined by a 18 item test and to determine the purchasing trends, "Impulse Buying Tendency Scale" developed by Herabadi and Verplanken 2001) was taken as a basis. According to the results of the study, students allocate % 14.6 of their pocket money to buy technology products and services. Almost all of the students have a mobile phone, 67.7% have a computer and 92.5% use the internet. As a result of the correlation analysis found positive and significant relationship between students' attitudes and behaviors towards the new technologies with the impulse buying tendency (r=0.159, p<.01). According to the multiple regression analysis, it was found that attitudes and behaviors towards the new technologies have an effect on the students' impulse buying tendency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :