Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni fen ve teknoloji öğretim programının, ilköğretim öğrencilerindeki akademik benlik kavramı gelişimine etkisi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
841
DOI :
Özet Türkçe :

Fen bilimlerine ilgi duyan, bu alanda çalışma yapma isteği olan öğrencilerin fen içerikli derslerde daha başarılı olduğu görülmektedir. Yeni fen ve teknoloji öğretim programı ile ilk kez duyuşsal içerikli kazanımlar oluşturulmuş, bu bakımdan tutum ve değer kazanımlarına yer verilmiştir. Uygulanan fen öğretim programının etkili bir biçimde devamının sağlanması için, duyuşsal içerikli kazanımların ve gerçekleşme durumlarının incelenmesi gereklidir. Yapılan çalışma ile 6, 7, ve 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin duyuşsal öğrenmelerinin durumunu ve gelişimini ortaya koymak için akademik benlik kavramı ölçeği kullanılmış ve ölçeğin ön uygulama ve son uygulama sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırma Kırıkkale merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören 556 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin başlangıçta akademik benlik kavramı düzeylerinin yüksek olduğu, dönem sonunda yine bu durumlarını korudukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

Students with an interest in science and doing scientific research are observed to be more successful in lessons that involve scientific content. With the new science and technology curriculum, a number of attainments in the affective domain were addressed for the first time and therefore attitude and value attainments were covered in the program. For the continuity of the effective implementation of the curriculum, these attainments in the affective domain and the extent to which they are implemented should be investigated. This paper reports the use of a academic self concept inventory to reveal the affective learning and development of 6th, 7th and 8th graders and the pre and posttest results of the inventory. The study was conducted with 556 students studying in central elementary schools of Kırıkkale province. As a result of this study, the students were found to have a high level of academic self concept at the beginning and retained their attitudes at the end of the term.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :