Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazma becerisinin geliştirmek için hikâye piramidi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
1004
DOI :
Özet Türkçe :

Yazılı anlatım çalışmaları öğrencilerin bilgi, duygu, düşünce ve hayallerini doğru ve etkili bir şekilde anlatmalarını amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören sınıf öğretmeni adayı birinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerilerine hikâye piramidinin etkisini incelemektir. Araştırma süreci eylem araştırması yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde Türkçe I: Yazılı Anlatım dersi sürecinde yapılmıştır. Bu araştırmada araştırma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmada çalışma grubu 45 (31 kız ve 14 erkek) sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırma sürecinde uygulama 9 hafta sürmüş ve her hafta hikâye yazım çalışmaları yapılırken yazılacak olan hikâyenin planlanmasında hikâye piramitleri kullanılmıştır. Hikâyelerin yazım çalışmaları bittikten sonra tekrar bu hikâyelerin hikâye piramitleri çıkartılmıştır. Ön değerlendirme sonucunda öğretmen adaylarının yazmış oldukları hikâyelerinin bir kısmında başlık, konu ve ana fikrin bulunmadığı, birçok hikâyede giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin vurgulanmadığı, hikâyenin kahramanın tasvir edilmediği, hikâyelerde mekânın tanımlanmadığı, hikâyenin yaşandığı zamanın belirtilmediği görülmüştür. Hikâyelerdeki temel yazma becerisi bakımından cümleler arasında sebep sonuç ilişkisinin kurulmadığı, cümleler arasında konu bütünlüğünün olmadığı ve yazım hatalarının olduğu belirlenmiştir. Bu hataların büyük çoğunluğunun yapılan çalışma sonucunda tekrarlanmadığı buna rağmen birkaç hikâyede ana fikir vurgulanmamıştır.

Özet İngilizce :

Written expression studies aim to have students explain their knowledge, feelings, ideas and imaginations in a correct and effective manner. Therefore the purpose of this study is to investigate effect of story pyramid on story writing skills of first grader teacher candidates who study at the Department of Elementary Education. The research process has been designed with action research method. The study has been conducted during the proceedings of Turkish 1: Written Expression class in Fall Semester of 2011-2012 academic year. In this study purposeful sampling method has been employed at the selection of the reseach group. The working group in the study consist of 45 (31 females and 14 males) pre-service teachers. The implementation has lasted 9 weeks in the research process, and during the story writing studies story pyramids have been used at the planning of next story to be written each week. When writing works of the stories were over, story pyramids of the stories have been created again. As a result of preliminary considerations it has been observed that some of the stories written by pre-service teachers do not contain title, subject and main idea; that in many stories introduction, body and conclusion sections have not been emphasized, hero of the plot has not been depicted, space in the stories has not been defined, and the time of the story has not been specified. In terms of basic writing skills, absence of cause and effect relation and content integrity between the sentences, and existence of writing errors have been determined. It has been observed that majority of the mistakes have not been reoccurred, however main ideas in a few stories still have not been emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :